Zaujímavosti z histórie: Mostná ulica

Mostná, predtým Mostná ulica a Kapitulská ulica, Svätováclavská ulica, Káptalan utcza a Híd utcza. Archeológmi najprebádanejšia časť mesta stále skrýva stratené poklady.

Jedna z prvých možností preskúmať centrum mesta sa archeológom naskytla v roku 1983 pri začatí výstavby Divadla Andreja Bagara. Plocha archeologického výskumu bola takmer 20 000 metrov štvorcových a dokumentoval objekty, ktoré boli zachytené v profiloch.

Zrealizovaný záchranný výskum potvrdil, že centrum mesta je nepretržite osídlené už od doby kamennej.

Začiatkom 90. rokov pri výstavbe polyfunkčných domov na Mostnej ulici prebehli ďalšie bádania. „Všetky výskumy na Mostnej ulici realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre,“ informuje Marián Samuel, odborný pracovník SAV.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Okrem dobovej keramiky z rôznych období sa podarilo zaznamenať aj nálezisko hrobu, ktorý sa našiel v hĺbke približne 4 metre. Nájdená bola aj lebka a zvyšky kostí mladého dievčaťa. „Pozostatky boli uložené v nádobe, čo sú obradné vplyvy z juhovýchodu,“ vysvetľuje Gertrúda Březinová, vedecká pracovníčka Archeologického ústavu SAV.

Staršia doba bronzová zanechala aj rozsiahle sídlisko a pohrebisko, ktoré sa rozprestiera od Mostnej ulice, cez Svätoplukovo námestie, až po Štefánikovu triedu, Pešiu zónu.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Na Mostnej ulici bola objavená aj novoveká studňa. Jej obsah je kuriózny tým, že je značne starší, ako samotná studňa. Je záhadou, ako sa tam dostal. Getrúda Březinová tvrdí, že nález sa dá vysvetliť jedine tým spôsobom, že ho tam niekto z okoloidúcich vhodil. „Asi nás ľutovali, tí, čo chodili okolo nás a videli, že tam robíme v blate, v snehu. Tak raz sme si tam našli pohodených 10 mincí z rôzneho obdobia. Škoda však, že to nebol nález Mostnej ulice,“ konštatovala Březinová.

Názov Mostnej ulice je odvodený od blízkosti mostov, ktoré boli situované na rieke Nitra.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

„Priestor bol hospodárskym zázemím ostatných častí mesta, kde stáli príbytky obyvateľov,“ dodáva Marián Samuel. Dnešný ráz najvyťaženejšej ulice v meste predstavuje výstavba bytových domov a tiež nočné podniky či kaviarne.  

Televízia Nitrička

Forgot Password