Zaujímavosti z histórie: Mariánske námestie Na Vŕšku

Predtým Mierové námestie, dnes Mariánske námestie prezývané aj „Na Andrášku“. Historické miesto v minulosti slúžilo ako trh.


Archeologický výskum na Mariánskej ulici priniesol zaujímavé výsledky. Archeológovia tu pri prácach objavili stredoveký zaniknutý dom, ktorý je najstarším murovaným objektom na území Dolného mesta. Sčasti zasahuje pod miestnu faru, preto ho archeológovia nemohli preskúmať v celom rozsahu.

Pri prácach sa zistilo, že stena bola dlhá 6,87 metra a celý dom mohol mať približne 35 metrov štvorcových.

Zdroj: KPSN

Archeológovia preskúmali aj jeho suterén, ktorý bol sčasti zasekaný do skaly. Našla sa tu aj keramika a päť medených mincí. Tie pochádzajú z prvej polovice 12. storočia. Ide o takzvané anonymné denáre, pretože na nich nie je žiadny nápis, iba rovnoramenný kríž. Mimo obvodu stien bola objavená i kupolovitá pec.

Na Mariánskej ulici sa našla aj dlažba z kopaného kameňa. Pochádzala pravdepodobne z druhej polovice 18. storočia.

Zdroj: KPSN

Na tomto mieste sa v minulosti hojne zhromažďovali miestni obyvatelia, aby si povymieňali či predali svoje výrobky. Neskôr sa na mieste začali zhromažďovať aj nevesty, nakoľko lokalite dominuje Kostolík sv. Michala, ktorý slúžil aj ako sobášne miesto pre obyvateľov mesta. Kaplnka sv. Michala je baroková kaplnka, ktorá stojí na mieste stredovekého františkánskeho kláštorného komplexu a cintorína. „V roku 1739 ju dal postaviť nitriansky richtár Lukáč Brezovič na pamiatku ukončenia moru. V kaplnke sa nachádza stropná maľba s motívom Krstu Krista, ktorej autorom je E. Messányi. Zaujímavosťou je aj socha svätého Michala Archanjela od sochára J. Bártfaya z 30. rokov 20. storočia. Pod podlahou sa nachádza krypta s tridsiatimi hrobmi, ktoré sa datujú do roku 1771,“ informuje mesto Nitra.

Zdroj: KPSN

Miesto si však prešlo i rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala úpravu dlažby, vystavanie fontánky, pribudli lavičky či odpadkové koše. Vylepšená bola aj fasáda kaplnky a protiľahlej budovy. 

Televízia Nitrička

Forgot Password