Zaujímavosti z histórie: Mačací zámok

Nitra má veľmi bohatú históriu a k nej neodmysliteľne patrí aj Mačací zámok.

Neveľký vŕšok ležal na západnom okraji terasy nad niekdajším ľavým brehom rieky Nitry. Konkrétne to bolo v časti chotára, ktorý nazývali Dežiho lúčka. Mačací zámok bol vežovitý hrádok na umelo navŕšenom pahoroku a nachádzal sa v miestach na pomedzí dnešných tenisových kurtov na Chrenovej III a areálu výstaviska Agrokomplex.

Hrádok bol postavený počas 13. storočia a mal strážnu funkciu.

V blízkosti brodu cez močaristý potok Selenec viedla východná prístupová cesta do Nitry. Hrádok mal výbornú strategickú polohu a bol z neho široký výhľad na blízke okolie. Stál na vyvýšenine. Išlo o nepravidelný obdĺžnik 30×25 metrov a s každou stranou zaoblenou, pričom jedna z kratších strán tvorila okraj terasy. Z troch strán bol obohnaný 15 metrov širokou a 6 metrov hlbokou priekopou. Hrádok bol opevnený dvojitými mohutnými palisádami a jednotlivé koly mali priemer až 60 centimetrov.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

V jeho okolí sa pravdepodobne nachádzali aj hospodárske objekty a objekty roľníckych usadlostí. Domčeky boli postavené na kamennom základe.

Mačací zámok bol taktiež bohatou archeologickou lokalitou, ktorú môžeme zaradiť do 12. až 13. storočia. Išlo o vzácnu rímsku a hradištnú lokalitu ako aj stredoveký hrádok, kde sa pracovalo železo a sklo. V jeho okolí sa našli dôkazy o osídlení na pomedzí 9. a 10. storočia. K nálezom patrili okrem iného aj mince Štefana IV. Lokalita je tiež bohatým náleziskom rôznych kamenných premetov.

Pri prácach sa našli sekery s prevŕtaným otvorom, úlomky pazúrikov či kusy plochých, dobre vyhladených hrnčekov.

„Boli tu nájdené aj rôzne železné predmety, nádoby, obruče a pod. Archeologickým výskumom z roku 1969 (Mikuláš Kliský) sa zistilo vlastné podhradie s dôležitou remeselnou kováčskou výrobou, ako aj rozsiahle pohrebisko sprevádzané jednoduchým šperkom. Terén  bol výhodný aj pre obranu areálu hradiska,“ píše sa na stránke slovenských hradísk.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

V okolí hrádku sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzali aj hospodárske objekty a taktiež objekty roľníckych usadlostí. „Predpokladá sa, že v jeho okolí bol opevnený tábor bratríckych oddielov, ktorí zlikvidovali vojská Mateja Korvína v roku 1465,“ píše sa na stránke mesta.

V 16. a 17. storočí sa obec dostala pod nadvládu Turkov a v roku 1678 ju vypálili kurucké vojská.

Nie je však známe, či v tej dobe ešte Mačací zámok stál. Strategickú polohu vŕšku však využilo aj nemecké vojsko pri obrane prístupovej cesty do mesta počas 2. svetovej vojny. Umelý pahorok, ktorý je jediným pozostatkom hrádku, bol zrovnaný so zemou medzi rokmi 1972-1974 pri výstavbe sídliska Chrenová III.

Televízia Nitrička

Forgot Password