Zaujímavosti z histórie: Lupka

Slovanské hradisko, obohnané mohutným kamenným valom z 8. až 9. storočia bolo založené Slovanmi z obdobia Veľkej Moravy. Strážilo prístup do Nitry od severu.

Archeológ Štefan Janšák hradisko objavil v roku 1928 a v štúdii Staré osídlenie Slovenska sa venoval jeho popisu. „Hradisko sa nachádza na polceste medzi mestom Nitrou a obcou Dražovcami, ďaleko od oboch asi 3 km, a približne 100 m nad dnom spomenutej župnej cesty. Tvorí posledný juhozápadný výbežok horského masívu zoborského, prechádzajúceho tu v údolnej rovine rieky Nitry,“ píše Janšák.

Plošná úprava povrchu predstavovala 3,6 hektára.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Okrem vlastného areálu, ktorý bol chránený 7,5 metrov vysokým kamenným valom a širokým 3,5 metra, malo opevnené aj podhradie na južnom úpätí vrchu. Severozápadným smerom pod čiastočne zachovaným valom bola upravená 6 metrov široká terasa so zabudovanými hrnčiarskymi pecami.

Z vnútornej strany sa nachádzala priekopa hlboká 3 metre.

Zdroj: hradiska.sk

Pece mali dolnú vykurovaciu a vypaľovaciu plochu, ktorá pochádzala z 9. storočia. Pri archeologických prácach sa našlo množstvo kvalitnej staroslovenskej keramiky z tohto obdobia, ktorá pochádzala z hrnčiarskych kruhov. Nález nasvedčuje tomu, že naši predkovia boli veľmi zruční v hrnčiarskom remesle. Keramika bola zdobená jemnou vlnkou. Juhovýchodne od pecí bolo smerom k mestu, pod samotným valom menšie pohrebisko, v ktorom boli pochovaní prví dosiaľ známi slovenskí hrnčiari – remeselníci.

Ide o vzácne pohrebisko z čias Veľkej Moravy, ktorého nálezy svedčia o vyspelom šperkárskom remesle. Nájdené boli náušníce, prstene, ale i gombičky zo zlata, striebra či bronzu.

Zdroj: hradiska.sk

Hradisko slúžilo ako útočisko v čase vojnového nebezpečenstva. „Inak tu sídlila menšia posádka chrániaca prístupovú cestu ku kniežaciemu hradisku z tejto strany. Pred rokmi tu bolo odkryté nálezisko 13 hrnčiarskych pecí či malé piecky bez roštu,“ píše sa na stránke o slovanských hradiskách. Hrnčiarske pece pri hradisku Lupka sú prvým archeologickým nálezom tohto druhu na našom území v 9. storočí.

Televízia Nitrička

Forgot Password