Zaujímavosti z histórie: Kostolík sv. Juraja

Architektonickou dominantou a súčasne najstaršou stojacou stavbou Kostolian pod Tribečom je Kostol sv. Juraja.

Sakrálna pamiatka bola postavená na prelome 9. storočia a 10. storočia. Pravdepodobne po rozsiahlom požiari kostola prišlo k obnove objektu v priebehu 11. storočia, v rámci ktorej bol interiér vyzdobený nástennými maľbami. V nasledujúcom predrománskom období boli zmenšené okná na severnej strane. Začiatkom 12. storočia bola časť dediny uvádzaná ako vlastníctvo benediktínskeho kláštora na Zobore. Niekedy v polovici 13. storočia bola stavba zväčšená a prístavbu si zrejme vynútil i nárast počtu veriacich. Rekonštrukciu realizoval zrejme nový vlastník obce, ktorým sa stal rod Forgáčovcov.


V 16. storočí kostolík vyhorel a istý čas stál bez strechy, čím najviac utrpeli najmä románske maľby.

Zdroj: obnova.sk

V 17. storočí bol kostol opravený, v interiéri doplnili i murovanú kazateľnicu. Južne od apsidy postavili márnicu alebo zvonicu. V roku 1721 bol nahradený drevený strop murovanou klenbou a k západnému priečeliu bola pristavaná sakristia. V tomto období boli taktiež zamaľované stredoveké fresky. V medzivojnovom období kostolík chátral, strecha zatekala a narušená bola aj statika obvodových múrov.


Koncom 50. rokov 20. storočia už bol kostolík v havarijnom stave a v rokoch 1957 až 1959 bol dokonca zatvorený, nakoľko hrozilo jeho zrútenie.

Potrebu rekonštrukcie potvrdil aj objav starých malieb v roku 1960 a práce prebehli v rokoch 1964-1965. Miestni obyvatelia pridali ruku k dielu a z vlastných peňazí financovali opravy kostola. „Zbúraná bola baroková sakristia a nahradili ju novodobou prístavbou, ktorá však vážne narušila pôvodný stredoveký ráz kostola. Opravy boli vykonané neodborne a v niektorých prípadoch viac uškodili, ako pomohli. Muselo sa preto začať odznova a súčasne sa rozbehol i archeologický výskum. Ten podľa hrobov datoval stavbu do 11. storočia,“ píše sa v Zborníku Katedry archeológie o výsledkoch umelecko-historického a architektonicko-historického výskumu Kostola sv. Juraja.

Zdroj: bkps.sk


V rokoch 1966 až 1969 boli s menšími prestávkami reštaurované fresky, ktoré však i napriek snahe reštaurátorov utrpeli značné škody.

V 90. rokoch minulého storočia si kostolík opäť vyžadoval oprav. Vek kostolíka spresnil najnovší výskum, ktorý sa rozbehol v lete 2006 a potvrdil domnienky odborníkov, že ide o ešte staršiu stavbu, datovanú do veľkomoravského obdobia. „V rámci obnovy boli zamurované veľké okná modernej prístavby a vyrúbané stromy tieniace kostolík z juhu s cieľom zlepšiť mikroklímu interiéru kvôli freskám. Tie prešli v rokoch 2009 až 2017 reštaurátorským výskumom a ukončenie reštaurovania v románskej lodi a charakter dokončovacích prác v najstaršej časti umožnil od roku 2018 znova využívať kostol na liturgické účely,“ spomína sa v práci Vybrané problémy z pripravovanej stavebnej obnovy Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.

Zdroj: pamiatky.sk

Zaujímavosti o kostolíku:

  • kostolík je na základe výskumov jednou z troch najstarších stojacich sakrálnych stavieb na Slovensku, ktoré pochádzajú ešte z obdobia Veľkej Moravy (spolu s rotundou v Nitrianskej Blatnici a kostolíkom v Kopčanoch)
  • maľby v kostolíku sú najstaršie zachované nielen na Slovensku, ale pravdepodobne i v celej „stredovýchodnej“ Európe (ich vek potvrdzuje aj výjav „Klaňanie sa troch kráľov“, kde sú postavy zobrazené ešte starým spôsobom ako mágovia, nie králi, ktorý má korene z 11. storočia v Taliansku)
  • v okolí kostolíka sa našlo aj množstvo hrobov, niektoré z obdobia 11. storočia boli, podobne ako v Dražovciach, zakryté veľkými kameňmi
  • Slovenská pošta vydala v novembri 1994 známku s motívom kostolíka (zvíťazila i v ankete o najkrajšiu slovenskú známku za uvedený rok)
  • v roku 2009 bol kostolík zaradený do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva

Televízia Nitrička

Forgot Password