Zaujímavosti z histórie: Hrad Branč

Hrad Branč sa nachádza na kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč.

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1317 – postavený bol magistrom Abom z Hlohovca, ktorý bol veliteľom vojska Matúša Čáka Trenčianskeho. Medzi rokmi 1251 až 1297 hrad slúžil na ochranu uhorských hraníc a obchodných ciest, ktoré smerovali z Moravy smerom ku karpatským priesmykom. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov medzi inými i spomínaný Matúš Čák Trenčiansky, český kráľ Ján Luxemburský či Žigmund Luxemburský. Posledným vlastníkom hradu bol František Nyáry. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes.

V období tureckých vojen hrad slúžil ako útočište okolitému obyvateľstvu.

Zdroj: dromedar.sk

V období rokov 1674 – 1675 slúžil ako prechodná väznica protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách, čo bola väznica po obvode múru. Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade.

Rodina posledného majiteľa hrad opustila a preto bol ľahkou korisťou pre Turkov – ľahko ho napadli a vypálili a v rovnakom stave je dodnes.

Zdroj: dromedar.sk

Branč vraj patrí medzi najstaršie hrady na Záhorí. „Táto informácia je veľmi zaujímavá, pretože hovoríme o situácii približne v 13. storočí. O období, kedy Záhorie – Pomoravie, bolo riedko osídlené, keďže išlo o pohraničné územie a rozsiahle pieskom pokryté územia príliš nenahrávali poľnohospodárskej výrobe,“ píše Ľuboš Vodička na portáli dobrodruh.

Hrad je rozdelený na dolný a stredný hrad.

Zdroj: slovenskycestovatel.sk

Stredný hrad je oddelený od dolného hradu hlbokou priekopou a delí sa na severné nádvorie stredného hradu a obytnú palácovú časť. Bolo tu približne 40 izieb – 15 v prízemí, 20 na prvom poschodí a 5 na druhom poschodí. Na západnom nádvorí dolného hradu sa nachádzala hradná studňa a staršia studňa bola i na nádvorí stredného hradu.

V roku 1968 Pamiatkostav Žilina prevádzal pamiatkovú obnovu hradu, ktorá však nebola dokončená.

Od roku 1978 tu bol realizovaný aj archeologický výskum. „Počas piatich sezón sa v odkrytých zasypaných miestnostiach, v jednotlivých vrstvách našli články kamennej architektúry z okien, dverí, črepiny z majoliky, z hrncov a kachieľ. K zaujímavým nálezom patrila ozdobná kamenná renesančná rímsa so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho. Našli sa i drevené časti z pôvodného hradu, železný šíp, 2 guľky, starý nôž, bronzové ihlice, rôzne druhy gombíkov, kľúčik od šperkovnice či medené cedidlo,“ píše sa na portáli slovenský cestovateľ.

Zdroj: slovakia.travel.sk

Hrad je celoročne prístupný pre verejnosť a vyberá sa aj vstupné  na jeho obnovu a údržbu. 

Na záchrane a obnove hradu sa podieľajú rôzne organizácie a obec Podbranč každoročne organizuje športovo-kultúrny program pod názvom Hradné slávnosti. Z hradu je krásny výhľad na celé Záhorie, ale aj na Malé a Biele Karpaty.

Televízia Nitrička

Forgot Password