Zaujímavosti z histórie: Čertova pec

Málo známa jaskyňa je vzácnou archeologickou lokalitou, ktorá patrí k najstarším jaskynným osídleniam, ktoré boli na Slovensku objavené.

Verejnosti málo známa jaskyňa Čertova pec ukrýva mnoho tajomstiev. Okrem toho, že bola v roku 1981 vyhlásená za chránený prírodný útvar a prírodnou pamiatkou v roku 1994, prešla rôznymi bádaniami, ktoré priniesli veľké úspechy.

Menšia krasová jaskyňa sa nachádza necelé dva kilometre od obce Radošina, v Nitrianskom kraji. Jaskyňa je obojstranne priechodná a jej dĺžka je 27 metrov. Priemerná šírka jaskyne je 6 metrov a vysoká je 4,6 metra. Pretína ju niekoľko tektonických puklín a jej vznik sa pripisuje erozívnej činnosti a prietokom vody.

Patrí medzi najstaršie jaskynné osídlenie na Slovensku z doby kamennej a je významnou archeologickou a paleontologickou lokalitou. „Všade inde vo svete by si vyslúžila náležitú pozornosť, my sme zatiaľ v tomto smere pozadu,“ konštatovala starostka Radošiny, Marta Kolková.

Zdroj: dromedar.sk

Nálezy archeológov potvrdili, že jaskyňa bola domovom lovcov už v období stredného paleolitu, v období zhruba 80 000 rokov pred Kristom. Obyvateľmi jaskyne údajne boli v minulosti aj zbojníci, ktorí lúpili na neďalekej hradskej, ktorá spájajala Nitru s Piešťanmi.

To, že Čertova pec slúžila ako možný úkryt pravekého človeka, prvýkrát spomenul archeológ Národného múzea v Prahe Jiří Neustupný v roku 1932. V tolu 1937 našiel nemecký archeológ Lothar Franz Zotz v jaskyni neolitický črep, zlomky mamutoviny a dva pazúrikové úštepy. Tieto nálezy ho podnietili k tomu, aby uvažoval o paleolitickom osídlení jaskyne.

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre uskutočnil na jaskyni systematický výskum, ktorý prebiehal v rokoch 1958 až 1961.

Pod vedením archeológa Juraja Bártu výskum potvrdil viacvrstvové osídlenie. Výskum potvrdil osídlenie z obdobia paleolitu, eneolitu, staršej železnej doby, stredoveku, ale i novoveké nálezy. Podľa dostupných informácií sa v blízkosti vstupu do jaskyne nachádzajú štiepané a retušované kamenné nálezy a ulitníky a možno ich spájať s nálezmi z oblasti Čierneho mora. Úsilie realizovať v jaskyni paleolitický skanzen s odbornými textami a figurínami neandertálcov v životnej veľkosti však stroskotalo na nedostatku financií.

Zdroj: slovenskycestovatel.sk

Zhrnutie:

  • v staršej dobe kamennej bolo zistené viacvrstvové osídlenie
  • stredný paleolit reprezentuje moustierská kultúra, kedy ju obýval človek neandertálskeho typu
  • v mladšom paleolite bolo zistené osídlenie kultúry szeletien
  • 1742 Matej Bel spomína jaskyňu pod slovenským názvom Csertowa Pecz
  • 1937 v jaskyni boli nájdené predmety, ktoré dokazujú paleolitické osídlenie
  • 1958 – 1961 archeologický výskum pod vedením Juraja Bártu potvrdil osídlenie z obdobia paleolitu, eneolitu, staršej doby železnej, stredoveku a novoveké nálezy
  • 1981 vyhlásená za chránený prírodný výtvor
  • 1994 vyhlásená za prírodnú pamiatku

Televízia Nitrička

Forgot Password