Zaujímavosti z histórie: Budova Obchodnej akadémie

Nárožie Cintorínskej a Osvaldovej ulice zdobí už pár desaťročí trojpodlažný nárožný objekt s pôdorysom v tvare L. Viete, kedy sa začala písať história tejto krásnej budovy?

História Obchodnej akadémie sa začala písať v júli 1919, keď profesor František Šouc začal vyjednávať o vytvorení obchodnej školy v Nitre. Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe tieto podmienky mesto spĺňalo a 20. októbra 1919 sa začalo vyučovať v prenajatých priestoroch Malého seminára.

12. septembra 1921 dostala škola výpoveď z Malého seminára a následne sa vysťahovala z objektu.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Nové priestory sa našli u Piaristov, súčasné Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, dve triedy prepustilo veliteľstvo 7. pešieho pluku a dve triedy sa umiestnili v ľudovej škole na Párovciach. „Za týchto kritických okolností bolo treba postaviť novú budovu Obchodnej akadémie. Preto 30. apríla 1922 Správna komisia mesta Nitry darovala pre novostavbu školy stavenisko na dnešnej Cintorínskej ulici, na ktorom sa vybudovala nová budova Obchodnej akadémie, ktorá bola slávnostne odovzdaná 23. marca 1924,“ píše sa na stránke Klubu priateľov starej Nitry.

Od 1. septembra 1922 bola k Obchodnej akadémii v Nitre pripojená i Kupecká škola.

Tá sa o dva roky neskôr zmenila na Dvojročnú obchodnú školu. K 1. septembru 1926 sa otvoril 1. ročník štvorročnej Obchodnej akadémie a na plne organizovanú obchodnú školu sa transformovala až v školskom roku 1929/30. S menšími zmenami fungovala až do r. 1952/53.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Budova školy bola navrhnutá Klementom Šilingerom, ktorý vstúpil do projektu českého architekta Františka Krupka. „Do projektu vstúpil český architekt Klement Šilinger a budovu upravil do rondokubistickej podoby. Klasicizujúci rukopis Krupku zostal na stvárnení hlavného schodiska, ktoré sa ovíja okolo štyroch mohutných pilierov,“ informuje Stredná odborná škola techniky a služieb.

Výstavba bola zrealizovaná v rokoch 1924 – 1926.

„Vonkajší vzhľad budovy nesie znaky tendujúce ku klasicizmu v integrácii s rondokubistickými prvkami. Objekt má priestrannú halu s kazetovým stropom, do ktorej sa vstupuje cez masívny portál. Na krížení chodieb je dvojramenné schodisko s dvojicou kanelovaných stĺpov,“ píše sa na stránke mesta.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

27. júla 2012 ju Pamiatkový úrad SR uznal za národnú kultúrnu pamiatku.

V roku 2000 vedenie SOU a DOŠ požiadalo o spojenie do jedného právneho subjektu, a tak od 1. 10. 2001 vznikla Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb. 1. septembra 2018 sa ustanovil názov Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password