Nitra obmedzila používanie zábavnej pyrotechniky celoročne. Kontrola dodržiavania je otázna

Požiar na Polygone je len jedným z argumentov proti zábavnej pyrotechnike.

Foto ilustračná (unsplash.com)

Mesto Nitra pred časom avizovalo, že na zasadnutie mestského parlamentu bude predložený návrh, ktorý by obmedzil používanie zábavnej pyrotechniky celoročne. Výnimka na používanie pyrotechniky platila posledné dve hodiny starého roka a prvé dve hodiny nového roka.

Celoročný zákaz obsahuje výnimky.

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) zakazuje pyrotechniku kategórie F2 a F3 s výnimkou ich použitia v rámci ohňostrojových prác, ktoré podliehajú prechádzajúcemu súhlasu obce.

Predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala, ktorý na zasadnutí vystúpil, pripomenul, že do kategórie F2 patria napríklad aj dlhšie prskavky. Upozornil tiež na nebezpečenstvo lampiónov šťastia.

Podľa Dagmar Bojdovej, vedúcej odbory kultúry mestského úradu, bol návrh predložený nielen vzhľadom na požiar, ktorý vypukol na nitrianskom Polygone počas silvestrovskej noci, ale vychádza aj z iniciatívy viacerých poslancov, ktorá sa týka obmedzenia zábavnej pyrotechniky v oblasti obytných zón.

Zakázané bude používať pyrotechniku na území Nitry počas celého roka, vrátane Silvestra.

„Zároveň zostáva zachovaná možnosť realizácie ohňostrojových prác v súlade so zákonom o výbušninách a výbušných predmetoch,“ dodala Bojdová. O vyjadrenie k veci bolo požiadané Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre, ktoré doručilo súhlasné stanovisko. Mestská polícia Nitra v stanovisku uviedla možnosti kontroly používania zábavnej pyrotechniky.

Mestská poslankyňa a predsedníčka komisie životného prostredia, verejného poriadku a komunálnych činností Jarmila Králová uviedla, že komisia sa stotožnila s návrhom. Tiež dodala, že problematika by sa mala riešiť na mestskej, ale aj celonárodnej úrovni. Poslanec Igor Kršiak by podobne prijal skôr riešenia celoštátneho charakteru.

Ako sa bude kontrolovať dodržiavanie zákazu, je otázne

Poslanec Miloš Dovičovič vyslovil mienku, či iniciatíva nie je skôr záležitosťou imidžu: „Riešiť to, že nejaký hlupák vyjde na strechu a zapáli ju zmenením VZN, ja teda za adekvátne rozhodne nepovažujem“. Poslanec sa tiež zamyslel nad tým, ako sa bude zákaz dodržiavať, respektíve kontrolovať.

Náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň uviedol, že nie je problém so samotným VZN, ale s kontrolou jeho dodržiavania, čo bude vzhľadom na rozlohu Nitry, počet policajtov a množstvo iných priestupkov zložité.

foto ilustračná: pixabay.com

Majitelia musia pre svoje zvieratá kupovať upokojujúce tablety

Ďalším argument proti pyrotechnike sú malé deti, starí ľudia, ľudia s poruchou autistického spektra či zvieratá.

Z pohľadu veterinára sa na vec pozerá poslanec Róbert Rathouský: „Z roka na rok sa zvyšuje počet majiteľov, ktorí majú veľký problém so svojimi domácimi miláčikmi a musia riešiť koniec roka tým, že si chodia kupovať upokojujúce prípravky pre svojich psov“. Pripomenul, že na smutné následky pyrotechniky poukazujú ambulancie, záchranné stanice aj ochranári.

Podľa poslanca Romana Ágha zase môže byť zmena VZN, ktorá bude v praxi ťažšie právne vymožiteľná, deklaratívnou snahou ovplyvniť poslancov Národnej rady SR pri rozhodovaní o súvisiacich zákonoch.

Poslanci napokon návrh dodatku schválili, čím sa zároveň odstránila nepresnosť v kategóriách, ktorá sa nachádzala v pôvodnom VZN.

Televízia Nitrička

Forgot Password