Záhrady, parky a námestia súťažia o titul naj

Cieľom súťaže je predstaviť kvalitnú prácu odborníkov a inšpirovať ďalších.

Svätoplukovo námestie v Nitre

Zeleň v mestách a obciach dotvára celkový dojem z okolia. Úpravu verejných priestorov ovplyvňujú aj architektonické riešenia. O tých najlepších z najlepších bude rozhodovať súťaž Záhrada roka, park roka a detail roka. Súťaž od roku 2015 vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (ďalej len SZKT). Jej úlohou je podpora propagácie „kvalitných výsledkov práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem, dodávateľov a v neposlednom rade aj osvietených investorov,“ informuje kancelária SZKT.

Súťaží sa v troch kategóriách – záhrada, park a detail roka.

Podmienkou je, aby prihlásené a nominované dielo malo minimálne rok od ukončenia jeho realizácie, zároveň nesmie byť staršie viac ako 5 rokov od realizácie. Nominované môžu byť novozaložené alebo zrekonštruované záhrady na ploche pri rodinných domoch. V kategórii Park roka súťažia nové alebo zrekonštruované diela verejnej plochy, či vyhradená zeleň v intraviláne obcí alebo v krajine. Môže ísť o parky, námestia, sídliskovú zeleň a vyhradené areály s výmerou minimálne 0,5 hektára.

Svätoplukovo námestie

Od roku 2016 pribudla kategória Detail roka.

Patria sem architektonické, výtvarné alebo biologické prvky krajinnej a záhradnej architektúry. Prihlásené môžu byť plochy s výmerou menšou ako 0,5 hektára. Šancu umiestniť sa v kategórii majú firemné, školské, obecné realizácie, zelené steny a strechy, terasy a interiérové prvky.

„Táto súťaž je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku,“ uviedol predseda SZKT Zoltán Balko.

Pribinovo námestie

Prihlásené priestory a prvky sú podľa neho kvalitatívne na porovnateľnej úrovni s okolitými krajinami a zároveň môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí ešte svoje diela neprihlásili. „Tiež pre investorov, aby sa snažili verejné alebo súkromné priestory pretvoriť na príjemné a funkčné oázy s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou,“ dodáva Zoltán Balko.

Nominované diela a víťazi budú predstavení 12. februára v PKO Nitra o 19.30 hod.

Verejnosť ich spozná v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020. Hlavnou témou konferencie sa tento rok stala klimatická zmena. SZKT, ktorá súťaž organizuje, vznikla v roku 1994, a ako nezávislá odborná a umelecká organizácia združuje odborníkov z oblasti záhradnej a krajinnej tvorby.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password