Vytvorte krajšiu a praktickejšiu Nitru s grantovým programom

Vybrané projekty budú realizované už tento rok, od mája do októbra.

Vďaka grantovým programom sa už podarilo v Nitre vybudovať viacero prvkov, ktoré slúžia pre domácich aj turistov. Podporu dostávajú tiež kultúrne či športové podujatia. Teraz máte možnosť znovu Nitru posunúť ďalej.

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant. Ten môže pokrývať projekty z rôznych oblastí.

Spomína sa napríklad zakomponovanie enviro prvkov do verejných priestorov, atrakcie a info nosiče umiestnené vo verejných priestoroch podporujúce cestovný ruch, tvorba a inštalácia netradičných lavičiek či kvetinovej výzdoby. „Vytváranie nových alebo inovovanie existujúcich oddychových zón pre verejnosť (napr. obnova fontán, pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Park na Sihoti, dobudovanie parku na Klokočine, oddychové miesta pre cyklistov pozdĺž cyklotrás a podobne…),“ naznačuje NKN.

Grant pre víťazný projekt predstavuje sumu 7000 eur.

Svätoplukovo námestie v Nitre: nh

„Sami sme zvedaví, čo aktuálny ročník prinesie. Už v tom predchádzajúcom sme boli veľmi milo potešení kreativitou, šikovnosťou aširokým záberom ideí. Máme určitú predstavu, ale realita ju nakoniec iste prekoná,“ uviedol Peter Krč, hovorca spoločnosti Foxconn Slovakia, ktorá na grantovom programe spolupracuje. Tohtoročný grantový program INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2021 nadväzuje na spoluprácu NKN a spoločnosti v roku 2018-2019.

Projekty budú realizované v priebehu tohto roka, od mája do októbra.

Uzávierka konzultácií žiadosť o grant trvá do 7. 4. do 12.00 hod. Uzávierka grantového programu, teda prijímania žiadostí o grant končí 9. 4. 2021 o polnoci. Výsledky budú zverejnené najneskôr 30. 4. 2021 (na www.nkn.sk).

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password