Vysviacku prvých slovenských biskupov pripomína pamätná tabuľa

Na priečelí piaristického Kostola sv. Ladislava v Nitre pribudla nová pamätná tabuľa pripomínajúca 100. výročie vysviacky prvých slovenských biskupov. Po skončení spomienkovej slávnostnej svätej omše ju v nedeľu 14. februára odhalili veľprepošt katedrálnej kapituly Štefan Vallo s rektorom piaristického kostola Marekom Kotrasom.

Tabuľa je oproti pôvodnej z roku 1996 doplnená o bronzové reliéfy s podobizňami biskupov Mariána Blahu, Karola Kmeťka a Jána Vojtaššáka s ich biskupskými erbami, informovalo Biskupstvo Nitra. Autorom reliéfov je sochár Juraj Brišák zo Zákamenného.

Tabuľu s reliéfmi požehnal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, aby pripomínala vysviacku prvých troch slovenských biskupov súčasnej i budúcim generáciám. Vysviacka Blahu, Kmeťka a Vojtaššáka sa udiala v nitrianskom piaristickom Kostole sv. Ladislava 13. februára 1921.

Po prvý raz sa na pôde vtedajšej Česko-slovenskej republiky po skončení prvej svetovej vojny stali biskupmi Slováci, pochádzajúci z nižších vrstiev. Kmeťko sa stal biskupom v Nitre, Blaha biskupom v Banskej Bystrici a Vojtaššák biskupom v Spišskej diecéze. Všetci traja biskupi podporovali kvalitnú výchovu kňazstva, rehole, katolícke spolky, ľudové misie, exercície pre laikov a tlač.

Pohľad do minulosti

Biskup Kmeťko sa stal známy ako dôležitý podporovateľ misií, zomrel v roku 1948. Bol konfrontovaný s nastupujúcim komunizmom po skončení vojny, keď predstavoval najvyššiu morálnu autoritu slovenských katolíkov. Biskup Blaha reprezentoval katolíkov v celoslovenských spolkoch, bol predsedom Matice slovenskej a podporoval umelecký život. Zomrel v roku 1943 počas prvej Slovenskej republiky, v čase, keď sa Európa zmietala vo vojne. Biskup Vojtaššák sa do dejín zapísal ako podporovateľ katolíckej charity, Katolíckej akcie a kvalitného vzdelania učiteľov. Zomrel v roku 1965 internovaný v Čechách. Bol priamo svedkom a znášal dôsledky tvrdého úderu komunistického režimu proti cirkvi.

zdroj foto: biskupstvo-nitra.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password