Výstava „Power of My Action“ v Prahe: Vojna a mier očami ukrajinských umelcov

Výstavu a konferenciu usporiadala česká pobočka medzinárodnej mierovej organizácie HWPL pri príležitosti siedmeho výročia vzniku Deklarácie mieru a ukončenia vojen.

Česká pobočka HWPL usporiadala v sobotu 18. marca v Prahe udalosť venovanú siedmemu výročiu vzniku Deklarácie mieru a ukončenia vojen (DPCW). Konferencie sa zúčastnilo množstvo významných hostí, vrátane politikov, vzdelávateľov, náboženských predstaviteľov alebo novinárov.

Súčasťou udalosti bola aj výstava fotografií a kresieb, rozdelená na tri hlavné časti: minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

„Sekcia minulosť zachytáva hrôzy vojnových konfliktov, ako je prvá a druhá svetová vojna alebo vojna na Ukrajine. Prítomnosť vyobrazuje to, aké hrozivé dôsledky môžu mať svetové konflikty na ľudské životy v prípade, že bude verejnosť aj naďalej ľahostajná k mierovým iniciatívam. Tretia časť – budúcnosť – naznačuje, ako by svet mohol vyzerať, ak by sa ľudia aktívnejšie usilovali o zmenu, ako to bolo aj v prípade pádu Berlínskeho múru alebo zamatovej revolúcie v ČR a na Slovensku na sklonku minulého tisícročia,“ uviedli organizátori.

Svoje kresby organizátorom akcie poskytli aj ukrajinskí umelci, ktorých ruská invázia na Ukrajinu vyhnala z ich domovov a zaujímavým doplnením sobotného programu bolo aj vystúpenie českých a ukrajinských študentov HAMU (Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe).

Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť svet bez vojen, je podľa organizátorov Deklarácia mieru a ukončenia vojen (DPCW), ktorú pod vedením HWPL vypracoval Mierový výbor pre medzinárodné právo, zložený z renomovaných odborníkov na medzinárodné právo z celého sveta. Listina bola vyhlásená 14. marca 2016 tak, aby vhodným spôsobom reformovala súčasný medzinárodný právny poriadok ustanovený OSN, ktorý v mnohých ohľadoch zlyháva.

„Podpora mierových aktivít má byť dôležitou prioritou Európy a všetkých svetových spoločenstiev. Stretnutie mladých ľudí nad deklaráciou mieru prináša obrovskú nádej, že nové koncepty a vízie smerom k svetovým lídrom a organizáciám majú v budúcnosti šancu priniesť skutočnú globálnu zmenu. Deklarácia mieru prináša konkrétnu víziu k inovácii Svetovej organizácie národov, ktorá je potrebná. Osobne si myslím, že táto deklarácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala stať hlavnou prioritou diskusie na pôde OSN,“ uviedol po skončení udalosti zakladateľ platformy Inovácie Republiky Robin Čumpelík.

Česká pobočka HWPL návštevníkom prostredníctvom malieb, fotografií a ďalšieho sprievodného programu predstavila aj možnosti, ako sa do mierového aktivizmu môžu zapojiť aj oni sami – mierovými konferenciami, pochodom mieru, mierovým vzdelávaním na školách alebo dobrovoľníctvom zameraným na ukrajinských utečencov, ktoré HWPL v súčasnosti realizuje priamo na území SR.

„Pre mňa bolo skutočne kľúčovým bodom dnešného programu mierové vzdelávanie. Všade tam, kde je možné šíriť mier – na školách aj v rodinách – by sme sa mali učiť tomu, ako môžeme žiť v harmónii a ako môžeme riešiť ťažké situácie mierovou cestou. Len tak pochopíme, ako môžeme konať odlišným spôsobom a ako nakoniec môžeme priniesť mier do celého sveta,“ ocenil Deklaráciu mieru a ukončenie vojen jeden z rečníkov Anton Krasnov.

Výročie vzniku Deklarácie mieru a ukončenia vojen si 14. a 19. marca pripomínali aj zahraničné pobočky HWPL.

Konferencie „Inštitucionálny mier: Posilnenie komunikácie pre budovanie dôvery“ sa zúčastnili predstavitelia 41 krajín z Afriky, Európy, Severnej Ameriky a Ázie. Nenhalo si ju ujsť okolo 7 000 ľudí z rôznych sektorov spoločnosti, vrátane oblasti politiky, práva, náboženstva, vzdelávania, médií, či ženských a mládežníckych organizácií.

Konferencie sa zúčastnil aj jeden zo spoluautorov DPCW Nazrul Islam, ktorý pôsobí ako predseda Katedry medzinárodného práva na univerzite v bangladéšskej metropole Dháca: „Cieľom tejto deklarácie je obnoviť ducha, ktorý bol prítomný pri zakladaní OSN a dosiahnuť udržateľný mier skrze presadzovanie univerzálnych hodnôt svetového spoločenstva. DPCW obsahuje posolstvo o svete bez vojen, mieru medzi národmi a spoločnosťami – posolstvo o priateľských vzťahoch, prosperite a šťastí. Je to veľmi jednoduché posolstvo, s ktorým sa môže stotožniť každý.“

So svojím prejavom vystúpil aj predseda medzinárodnej mierovej organizácie HWPL Lee Man-hee.

„Mier nemôže docieliť každý sám. Pokiaľ budeme všetci spoločne žiť v jednote, nebude už dochádzať k žiadnym vojnám ani konfliktom. Je povedané: ‚Miluj svojho blížneho ako seba samého‘. Vojna zmizne iba vtedy, keď bude existovať vzájomná láska. Súčasné medzinárodné právo nedokáže vojne zabrániť. Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN práve teraz vedie vojnu. DPCW vznikla preto, aby obnovila nefunkčné medzinárodné právo a odstránila konflikty. Práve teraz nastal čas dosiahnuť mier. Rovnako ako ľudia študujú, aby niečo dokázali vytvoriť, je potrebné sa doma aj v škole učiť tomu, ako vytvoriť mier. Ak sa zmení srdce ľudí, vznikne aj lepší svet,“ povedal.

Na udalosti pripomínajúcej vznik Deklarácie mieru a ukončenie vojen bol zároveň ustanovený akčný plán na podporu mieru na Ukrajine.

Účastníci z viac ako 100 krajín sveta napísali tzv. „Mierové listy“, v ktorých odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu ako porušenie medzinárodného práva a apelovali ich prostredníctvom na ruského prezidenta Putina, aby stiahol svoje jednotky z ukrajinského územia. Všetky tieto listy budú zhromaždené a následne odoslané na Ukrajinu, kde sa stanú súčasťou novopostaveného mierového pamätníka.

Televízia Nitrička

Forgot Password