Výstava Ponitrianskeho múzea približuje vtáky v ich najdôležitejšom a najzraniteľnejším období roka

Zároveň poukazuje na ohrozenia, ktorému vtáctvo čelí.

Ponitrianske múzeum v Nitre s príchodom prvého aprílového dňa otvorilo novú výstavu autorky a kurátorky Hany Husárovej. Výstava sprístupňuje kolekcie vtáctva, ich hniezd a vajec zo zbierkového fondu múzea.

„Hlavnou ideou výstavy je návštevníkom ukázať vtáky v najdôležitejšom a najzraniteľnejším období v roku, kedy si hľadajú vhodných partnerov na založenie potomstva,“ približuje múzeum.

Návštevníci si do 5. júla 2023 môžu prezrieť rôzne druhy preparátov, fotografie živých vtákov zachytených vo svojom prirodzenom prostredí a správaní.

Výstava V hniezde/Život vtákov poukazuje aj na ohrozenia, ktorým vtáctvo posledné roky čelí.

Ohrozenia podľa múzea vychádzajú z výraznej straty biodiverzity, ktorá sa prejavuje pri bezstavovcoch predstavujúcich dôležitú časť zložky potravy vtákov hlavne v ich hniezdnom období. Vplyvom klesajúcich zdrojov potravy, klesá aj početnosť vtákov.

Na ich početnosť vplývajú aj iné faktory, ako je strata životného prostredia alebo nelegálny lov. Niektorí druhy sa preto ocitli na pokraji vyhynutia.

„Výstava má tiež za cieľ poukázať na dôsledky tejto činnosti a zvýšiť povedomie návštevníkov o strate biodiverzity a potrebe chrániť životné prostredie a jeho obyvateľov,“ dodáva múzeum.

Televízia Nitrička

Forgot Password