Pôvodné rozmiestnenie vianočných stánkov bolo na základe odporúčaní hygieny zmenené

Regionálni hygienici neodporúčali zhustené rozmiestnenie stánkov. Priebeh trhov ovplyvní aj aktuálny Covid automat.

foto: archív TV Nitrička

Adventné obdobie sa blíži, predajcovia do vianočného mesteška 2021 sú vybratí, výber schválil aj mestský parlament. Rozhodovalo sa podľa zvyčajných kritérií – dôraz na originalitu, kvalitu, regionálnosť a sezónnosť ponúkaného tovaru. Priebeh Adventného mestečka bude aj tento rok ovplyvňovať koronavírus. Podľa vyjadrenia nitrianskej radnice sa majú trhy čo najviac priblížiť tej podobu, na akú boli návštevníci zvyknutí pred pandémiou, mesto zároveň prípravy konzlutuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Na trhoch sa budú nachádzať tri typy stánkov – veľký gastro stánok (VG), malý gastro stánok (MG) a darčekový predaj (P). „V prípade 3 žiadateľov o prenájom stánku typu MG (budú tieto stánky umiestnené v sektore B z dôvodu odporučenia RÚVZ v Nitre vo veci zabezpečenia povinných rozostupov medzi jednotlivými stánkami v súvislosti s vyvíjajúcou sa pandemickou situáciou a zároveň všetky stánky určené na darčekový predaj (typ stánku P) budú umiestnené v priestore okolo fontány (sektor C),“ uváda materiál, ktorý bol predložený na poslednom mestskom zastupiteľstve. Spomínané tri stánky budú ponúkať punče, trdelníky a varené víno. Sektor C bude podľa dostupných informácií bez ohradenia a bez kontroly vstupu.

Margaréta Némová, vedúca odboru majetku mestkého úradu uviedla, že Regionálny úrad neodporučil zhustené stánky, tak ako boli navrhnuté. Podľa nového rozmiestnenia 12 gastrostánkov doplní okolo fontány 14 stánkov s remeselnými výrobkami a darčekovým predajom, ďalších 7 bude umiestnených smerom na Mostnú ulicu.

Adventné mestečko má tvrať 26 dní – od 28. novembra do 23. decembra. V prípade zhoršenia situácie stánkarom vrátia nájom.

Od 22. novembra do 12. decembra vláda SR schválila čiastočný lockdown pre nezaočkovaných, okres Nitra sa v súčasnosti nachádza v bordovej fáze. „Keď si prečítate, aké opatrenia vláda prijala, tak v bordovom okrese, ktorým sme my, bude môcť do vnútra vojsť 100 ľudí zaočkovaných, alebo po prekonaní Covidu,“ vyjadril sa mestský poslanec Miloš Dovičovič. Mieni, že je na zváženie, či vianočné trhy realizovať, keď pribúda miest, ktoré sa rozhodli ich neorganizovať. Podľa primátora by však mestečko malo fungovať v „akom-takom“ režime, pripomenul, že okresu chýba 49 zaočkovaných ľudí nad 50 rokov, aby získal žolíka (údaj z 18. 11. 201), pričom treba preskúmať nové vyhlášky týkajúce sa tvrdších opatrení, adventné mestečko tak bude „umenie možného“. V materáli sa uvádza aj riešenie v prípade tvrdšieho lockdownu: „Nájomca je povinný zaplatiť nájomné za obdobie od 28.11.2021 do 23.12.2021, pričom po uplynutí uvedeného obdobia bude nájomcovi vrátená pomerná časť zaplatenej sumy za dni, v ktorých nájom neexistoval z dôvodu zákazu predaja (lockdown)„.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password