Občianske združenie prosí ľudí o pomoc: Zorganizovali verejnú zbierku

Občianske združenie Monika, ktoré je prevádzkovateľom Zariadenia pre seniorov, je nútené sa zo súčasných priestorov vysťahovať.

Jendou z hlavných aktivít občianskeho združenia Monika je starostlivosť o seniorov. Pre napĺňanie tohto poslania bolo zriadené Zariadenie pre seniorov s ambulantnou formou pobytu, ktoré sídli v prevádzke Cabaj-Čápor-Pereš. „Neporozumenie a neochota prenajímateľa, ako aj neracionálna komunikácia nás, žiaľ, prinútila zmeniť priestory nášho zariadenia a z týchto dôvodov sa musíme sťahovať,“ hovorí Peter Šuvada, zástupca štatutára Monika, o.z. Zároveň dodáva, že služby seniorom v tomto zariadení poskytujú 7 rokov a ak chcú pokračovať aj naďalej, sú nutení sa presťahovať, čo si vyžaduje zvýšenú mieru úsilia v podobe rekonštrukcie nových priestorov, ktoré musia spĺňať normy inštitúcií povoľujúcich chod samotnej prevádzky. 

„Ako občianskemu združeniu je priam nemožné získať akýkoľvek úver a tak sme sa rozhodli zorganizovať verejnú zbierku. Verejná zbierka s názvom „Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“ je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-012041,“ dopĺňa Šuvada a zdôrazňuje, že medzi hlavné potreby, ktoré sa budú zo zbierky realizované, patria najmä bezbariérovosť, stavebné úpravy, parkovanie, úprava okolia zariadenia, neskôr aj výmena strešnej krytiny.

Výrobky klientov, ktoré je možné si zakúiť

Zbierka pozostáva z viacerých možností, ako napríklad finančné príspevky na špeciálny účet vyhradený výlučne pre túto zbierku, príspevky za rôzne výrobky vyrábané našimi klientami, osobná pomoc ľudí – najmä podľa aktuálnej pandemickej situácie či materiálna pomoc. 

„Budeme vďační za akúkoľvek pomoc. Je potrebné si uvedomiť, že naše občianske združenie to robí najmä pre našich najstarších, ktorí sa kedysi starali o nás a teraz je potrebné, aby sme sa my všetci postarali o nich a aspoň takýmto spôsobom poskytovania služby im vrátili to, čo oni dávali srdcom,“ zdôraznil zástupca štatutára.

Prispieť združeniu sa dá ľubovoľným finančným príspevkom na účet, ktorý je vyhradený na Zbierku na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z., IBAN: SK97 0900 0000 0051 7728 2368.

Bližšie informácie o zbierke aj samotnom zariadení sa dočítate tu.

zdroj foto: Zariadenie pre seniorov Občianske združenie Monika

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password