Veľkonočné sviatky I

Veľkonočné sviatky majú svoju ďalekú históriu.

Počiatky Veľkej noci alebo aj Veľkonočných sviatkov nájdeme v židovskom sviatku Pesach, ktorý sa slávi približne v rovnakom čase. Vysvetlenie pôvodu pojmu Veľká noc sa spája s tragickou udalosťou, ktorá prebehla za čias otroctva. Podľa veriacich v časoch staroegyptskej nadvlády potrestal Boh Egypťanov 10 ranami. Urobil tak preto, lebo faraón odmietal prepustiť Izraelitov z otroctva. Jeho tvrdohlavosť sa skončila poslednou ranou, kedy v celom Egypte zomreli všetky prvorodené deti – vrátane faraónovho najstaršieho syna. Biblia uvádza, že Židov, ktorí natreli na svoje dvere krv baránka táto pohroma obišla a anjel smrti do ich obydlí nevstúpil. Aj preto je baránok symbolom Ježiša Krista – jeho krv/obeta nás všetkých zachránila od večného, nekonečného utrpenia a zatratenia.

Fra Angelico: Ženy a prázdny hrob – Ježišovo zmŕtvychvstanie

Oslobodených otrokov odviedol Boh spoločne s Mojžišom cez Červené more. Tento čin spájajú odborníci s pôvodom tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: Pésach, čiže prechod. Iní sa prikláňajú k tvrdeniu, že slovo pésach sa dá vysvetliť ako obídenie, vyhnutie sa, ktoré sa vzťahuje na anjela smrti, ktorý obchádzal obydlia potreté baraňou krvou. Obídenie smrti aj prechod cez more predstavujú veľké Božie skutky, preto sa u Izraelitov udomácnilo pomenovanie Veľká noc.

Stôl pripravený na slávenie sederu – rituálnu rodinnú večeru na oslavu sviatku Pesach

V Gréckokatolíckom prostredí a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa výlučne názov Pascha. Kresťanské oslavy Veľkej noci sa podľa zistení nespomínajú v Novom zákone – najstarším svedectvom o Veľkej noci je homília O Pasche Melitona Sardského z 2. storočia. Podľa rímskokatolíckej cirkvi sa Veľká noc začína Veľkonočnou vigíliou – jej stredom a vyvrcholením je Veľkonočné trojdnie. Kresťanská Veľká noc ako ju poznáme začína prvým týždňom nazývaným Veľkonočná oktáva. Počas týchto sviatkov sa po celom svete pripomína umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorého ukrižovali na kríži v Golgote. Počas týchto dní sa vykonávajú krížové cesty na kalvárie.

„Veľká noc, ako ju kresťania nazývajú, je noc zo soboty na nedeľu. Sobote sa hovorí Biela sobota – ešte stále trvá pôst. Prečo sa jej hovorí biela? Možno, že aj preto, že Ježiš Kristus bol zabalený do bieleho rubáša a tak bol uložený do hrobu, s ktorého potom vstal z mŕtvych,“ vysvetľuje pre TV Nitrička Mária Danková, reportáž môžete nájsť tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password