Veľké hodnotenie transparentnosti kampaní: ako dopadli nitrianski kandidáti?

Občianske združenie Transparency International Slovensko (TIS) pripravilo hodnotenie transparentnosti kampaní, ktoré sú pred jesennými voľbami v krajských mestách a v samosprávnych krajoch. Jeho predmetom bolo celkovo 132 uchádzačov.

„Kandidátov sme pre lepšiu prehľadnosť zhodnotili jednoduchým spôsobom na princípe semafora, t.j. ich kampaň mohla získať jedno z troch hodnotení: Transparentná kampaň (zelená farba), Kampaň s výhradami (oranžová farba), Netransparentná kampaň (červená farba). Takéto hodnotenie je doplnené informáciou o dosiahnutom výslednom percentuálnom skóre,“ vysvetľuje združenie.

Hodnotenie „Transparentná kampaň“ bolo udelené len jedenástim kandidátom.

„Až tretina väčších kampaní je netransparentných, pri polovici prevládajú výhrady. Nepriaznivé konštatovanie platí napriek pozitívnej skutočnosti, že na Slovensku sú už po druhýkrát pri komunálnych a župných voľbách povinné transparentné účty, čo nemá mnoho iných krajín (medzi nimi aj susedné Česko),“ pokračuje TIS.

Ako dopadli nitrianski kandidáti?

V nitrianskom regióne najviac zabodoval kandidát na župana Branislav Becík, ktorý získal 75,4 %. „Zelenú nálepku transparentnej kampane získali aj nitriansky primátor Marek Hattas (74,1 %) a kandidát na primátora Nitry Igor Kršiak (70,8 %),“ informujú aktivisti. Zo známych tvári prepadol, naopak, v hodnotení župan Milan Belica (38,6 %).

Spolu s Belicom na chvoste skončili Milan Španír a Lukáš Kyselica. Z kandidátov na primátora má netransparentnú kampaň Erik Blaško.

Takzvane „s výhradami“ skončili v hodnotení kandidáti na župana Martin Kusenda, Martina Holečková, Artur Bekmatov, Peter Pukan, Tibor Csenger, a kandidáti na primátora Štefan Štefek a Pavol Obertáš.

Oliver Štaudner, Renáta Kolenčíková a Dalimír Solčanský neboli pre nedostatok dát ani hodnotení.

Čo hodnotenie zahŕňalo?

V Transparency International Slovensko skúmali kvalitu vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob ich financovania, dodržiavanie základných zákonných náležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani. „Výsledné hodnotenie tak neodráža ďalšie aspekty kampaní,“ vysvetlilo združenie Trasparency International Slovensko na sociálnej sieti.

Podrobnejšie výsledky sú dostupné tu.

Foto: TIS

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password