Voľby si musia zopakovať aj v obciach Nitrianskeho kraja

V jednej chýba starosta, v druhej nemajú dostatočný počet poslancov, v tretej pochybnosti viedli k vyhláseniu neplatných volieb.

Foto ilustračná: Archív TV Nitrička

To, že niektoré slovenské obce, respektíve mestá, si budú musieť voľby zopakovať, bolo zrejmé už pred ich konaním. Po vyhlásení oficiálnych výsledkov Štátnou komisiou pre voľby a Štatistickým úradom SR, je už jasné, že ide o 47 obcí.

„A to z dôvodu, že v týchto obciach sa voľby nevykonali, alebo neboli zvolení starostovia z dôvodu rovnosti hlasov,“ povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR a zapisovateľka štátnej komisie Eva Chmelová.

V Nitrianskom kraji ide o 3 obce. V jednej chýba starosta, v druhej nemajú dostatočný počet poslancov, v tretej boli voľby neplatné.

V obci Domadice v okrese Levice sa nenašiel žiadny kandidát na post starostu. Obyvatelia tak volili iba predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a obecných aj krajských poslancov, čakajú ich ďalšie voľby na starostu. Doterajšia starostka tu podľa zákona zatiaľ pokračuje vo výkone mandátu.

V obci Čab v okrese Nitra zase podľa prílohy k zápisnici Štátnej komisii o výsledku volieb chýba poslanec. Kandidoval tu nižší počet kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený.

V obci Krušovce v okrese Topoľčany boli pre pochybnosti voľby okresnou volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Obvinenia adresované na členov miestnej volebnej komisie sa budú riešiť prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní.

Predseda Národnej rady SR musí do 30 od vyhlásenia výsledkov volieb, najneskôr 110 dní predo dňom konania, vyhlásiť nové voľby.

„Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce  („nefunkčná obec“), vláda môže nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí,“ objasňuje nasledujúcu situáciu Ministerstvo vnútra SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password