V Želiezovciach majú relikviu sv. Charbela

Nitrianska diecéza má po Kostole sv. Petra a Pavla v Nitre ďalší chrám, ktorému sa dostalo cti uchovávať relikvie sv. Charbela Makhloufa. Od 23. novembra 2019 je ním farský kostol sv. Jakuba staršieho v Želiezovciach.

„Práve v tento deň tam nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s miestnym farárom Stanislavom Illéšom a ďalšími kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu, počas ktorej miestnej farnosti odovzdal prinesené relikvie,“ informovalo Nitrianske biskupstvo.

Na začiatku liturgie predniesol brat Fabio z poľskej Maronitskej nadácie modlitbu sv. Charbela v arabskej reči. Vo svojom príhovore biskup Judák poukázal na cestu jednotlivca k svätosti skrze nasledovanie príkladu svätých. V závere liturgickej slávnosti si prítomní veriaci mohli bozkom uctiť relikviu a pre záujemcov bol distribuovaný požehnaný olej, ktorý bol pripravený práve pre túto príležitosť.

zdroj foto: Biskupstvo Nitra

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník a divotvorca z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 – 1898. Narodil sa v chudobnej roľníckej rodine.  Ako trojročnému mu zomrel otec, a tak vyrastal pod dohľadom svojho strýka. Keď mal 14 rokov, utiahol sa do jaskyne, dnes nazývanej Jaskyňa svätca, aby sa tam v tichu modlil. Až po dosiahnutí 23 rokov tajne opustil domov a stal sa novicom v kláštore Rádu libanonských maronitov v Annay. Prijal meno Charbel a v roku 1859 bol vysvätený za kňaza. Po zázraku s horiacou vodou dostal povolenie utiahnuť sa do pustovne.

Niekoľko mesiacov po smrti sa okolo jeho hrobu začali diať mimoriadne udalosti. Keď otvorili rakvu, našli telo v stave, akoby ho pochovali iba včera. Počas jeho blahorečenia, kedy rakvu znovu vyniesli na povrch, videli z truhly vytekať tekutinu.

Telo bolo nedotknuté rozkladom, malo teplotu živého človeka a na čele mŕtveho boli kvapky potu. Na príhovor otca Charbela boli uzdravení mnohí chorí. Pápež Pavol VI. ho 9. októbra 1977 vyhlásil za svätého.

zdroj foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password