V prvú adventnú nedeľu zapaľujeme sviečku „Nádej“

Prvá adventná nedeľa nám tento rok vyšla ešte na november, a síce sme v niektorých častiach Slovenska videli zatiaľ len zopár snehových vločiek, inde možno už odhŕňali sneh s lopatou. So snehom či bez snehu, blížia sa asi najobľúbenejšie sviatky roka.

Podľa niektorých tradícií vraj môžu duchovné prípravy na Vianoce začať už po Sviatku všetkých svätých. V rímskokatolíckej cirkvi sa adventné obdobie začína liturgicky štvrtou nedeľou pred Vianocami, zvyčajne teda medzi 27. novembrom a 3. decembrom. V dejinách sú však aj iné dátumy, ktorými začína predvianočný čas.

Portál Modlitba spomína napríklad 2. november takzvaný Františkánsky advent: „V Regule, ktorú sv. František z Assisi napísal pre svojich bratov, vyhlasuje zvláštny ,vianočný pôst‘, ktorý sa začína už 2. novembra. Všetci bratia sa majú postiť od sviatku Všetkých svätých až do Vianoc. Prvý november je sviatok, takže pôst by sa technicky začal deň po ňom. Pre mnohých františkánov je to zvláštny čas duchovnej prípravy na Vianoce“. Niektorí kresťania v stredovku začali sláviť pôst po sviatku svätého Martina z Tours, ktorý sa slávil 11. alebo 12. novembra. Východní kresťania zase začiatokom 8. storočia zdvojnásobili svoje prípravy na Vianoce. „Nasledovali Kristov príklad, keď sa 40 dní postil na púšti, kým začal svoju verejnú službu. Aby sa na 25. decembra náležite pripravili na slávenie Vianoc, postili sa 40 dní, počnúc 15. novembrom a končiac Štedrým večerom. Tento dátum nasleduje po východnom sviatku svätého apoštola Filipa 14. novembra,“ dodáva portál Modlitba.

Dnes zapaľujeme prvú sviečku na adventnom venci a práve tá bude možno nádejou pre lepšie zajtrajšky.

„Prvá sviečka sa volá Nádej a malo by ju zapáliť najmladšie dieťa rodiny. Druhá sviečka sa volá Mier, malo by ju zapáliť najstaršie dieťa rodiny. Tretia sviečka sa volá Priateľstvo a zapaľuje ju mama rodiny. Štvrtá sviečka sa volá Láska a zapaľuje ju otec rodiny,“ uvádza platformá pre vzdelávanie mladých Zmúdri. Keďže aj v roku 2021 budú adventné a vianočné obdobie negatívne ovplyvňovať protiepidemické opatrenia. dnešná sviečka Nádejou môže byť aj symbolickou nádejou na lepšie a hlavne zdravšie zajtrašky.

Pre kresťanov je Advent hlavne duchovným čakaním na príchod Ježiša Krista.

„V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, na tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista,“ pripomína Nitrianska diecéza a dopĺňa, že Adventom sa tiež začína nový cirkevný rok. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

Pre iných je čas Adventu možno skôr obdobím nákupnej horúčky a návštevou vianočných trhov, to nám čiastočne zase prekazili opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré odborníci považujú za nevyhnutné.

„Tieto štyri týždne, ktoré nás do Vianoc čakajú, znamenajú, hlavne pre kresťanov, taký čas na stíšenie sa, na modlitbu, konanie pokánia, aby sme sa duchovne pripravili na vianočné sviatky a narodenie Ježiša Krista,“ vyjadril sa pre Televíziu Nitrička hovorca biskupstva Tibor Ujlacký.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password