V priestoroch nitrianskej fakultnej nemocnice otvorili výstavu malých výtvarníkov

Kresby sú ocenením náročnej práce zdravotníkov.

Priestory vakcinačného centra a vestibulu Liečebného pavilónu v areáli nitrianskej fakultnej nemocnice zdobia výtvarné práce malých umelcov. Ide o diela detí z materských a základných škôl Nitrianskeho okresu. Na Facebooku boli zverejnené aj sprievodné videá. Výstava prebieha vďaka Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) Univerzity Konštantína Filozofa.„Návštevník má možnosť cez jedinečné práce detí pochopiť ich myslenie, ako aj ich pohľad na pandemickú situáciu a postavenie zdravotníkov,“ uvádza katedra.

Katedra v rámci nedávnych Nitrianskych univerzitných dní organizovala s deťmi aktivitu zameranú na vnímanie práce zdravotníkov.

foto: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre

„Cieľom bolo rozvíjať u detí počas pretrvávajúcej pandémie vzťahy, úctu k sebe a iným ľuďom. Deti materských a základných škôl v nitrianskom okrese dostali príležitosť prostredníctvom kresieb vyjadriť svoje vnímanie práce zdravotníkov v čase pandémie,“ uviedla Miroslava Čerešníková, prodekanka FSVaZ.

Koordinátorkami projektu sú Ľuboslava Pavelová a Erika Krištofová z katedry ošetrovateľstva, ktoré poďakovali nielen deťom, ale aj pedagógom, vychovávateľom a lektorom za odborné vedenie a distribúciu diel.

Televízia Nitrička

Forgot Password