V Nitrianskom kraji je 13 % otcov, muži vo veku nad 65 rokov sú takmer všetci otcami

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa Vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov.

Podľa výsledkov sčítania žilo k 1. januáru 2021 v Slovenskej republike takmer 2,7 milióna obyvateľov mužského pohlavia, z toho bolo 1,4 milióna otcov, t. j. narodilo sa im aspoň 1 živonarodené dieťa.

„Z regionálneho hľadiska má v rámci Slovenska najvyšší podiel otcov Prešovský kraj (14,5 % všetkých otcov SR) a Košický kraj (14 %), čo je ale prirodzené, pretože tieto kraje sú krajmi s najvyššími početnosťami obyvateľstva a tiež jeho mužskej časti. Podiely okolo 13 % majú kraje Nitriansky, Žilinský a Bratislavský, 12 % otcov je v Banskobystrickom kraji a po 11 % v Trenčianskom a Trnavskom kraji,“ informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Z hľadiska početnosti detí, prevláda skupina otcov s 2 živonarodenými deťmi, tvoria 47 % všetkých otcov, štvrtina otcov je otcom jedného dieťaťa.

Aspekt veku ukazuje, že muži vo veku nad 65 rokov sú takmer všetci otcami. „Viac ako 90% mužov nad 65 rokov má v Slovenskej republike deti. Aj muži nad 43 rokov holdujú otcovstvu. Vyše tri štvrtiny mužov nad 43 rokov má potomstvo. Vo veku nad 33 rokov je to viac ako polovica mužov,“ dodal úrad.

Foto: Freepik

Televízia Nitrička

Forgot Password