Univerzitné knižnice v Nitre pripravili program k Týždňu slovenských knižníc

Hlavné témy aktuálneho ročníka, ktorými si dezinformácie, konšpirácie a hoaxy, doplnia exkurzie, odpustenie upomienok či darované knihy.

Foto ilustračná: Pixabay.com

O podujatiach, ktoré budú počas najbližšieho týždňa prebiehať v Krajskej knižnici Karola Kmeťka, sme vás už informovali. Program pre návštevníkov pripravili aj knižnice patriace k nitrianskym univerzitám.

Univerzitná knižnica Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) otvorí dvere aj do zákulisia

„Knižnice reagujú na aktuálne spoločenské problémy. Šírenie rôznych foriem falošných, nepravdivých či skreslených informácií a fakt, že im podlieha veľmi veľa ľudí všetkých generácií je vážnym problémom a preto sa stal témou Týždňa slovenských knižníc 2023, ktorý sa koná od 6. do 12. marca,“ uvádza Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, v ktorej sa 9. marca koná Deň otvorených dverí.

Ak máte záujem o prehliadku, treba napísať e-mail na slpk@uniag.sk alebo prísť k výpožičnému pultu v hlavnej budove knižnice a požiadať knihovníčky. Exkurziu do skladov a zákulisia absolvujú napríklad aj žiaci zo ZŠ Tulipánová.

Knižnica tiež ponúka registráciu alebo jej predĺženie za symbolické 1 € a odpustenie upomienok.

V snahe zjednodušiť registráciu a vysporiadanie dlhov budú pracovníčky 8. marca od 8. do 14. hodiny aj pod aulou v hlavnej budove SPU.

Knižnica Univerzity Konštantína Filozofa sa opäť zapojí aktivitou Kniha ako dar

Ide o celotýždňovú aktivitu, ktorá prebieha v budovách fakúlt a vo vestibule univerzitnej knižnice.

„Počas celého týždňa budú v budovách fakúlt UKF v Nitre pripravené miesta s označením Kniha ako dar, kde budú môcť zamestnanci a aj študenti umiestniť knihu, ktorú už majú prečítanú a chcú ju podarovať ostatným alebo si môžu zobrať knihy, ktoré tam už budú pripravené,“ približuje knižnica.

Okrem toho sa v dňoch 7. až 9. marca bude konať viacero školení pre doktorandov, zamestnancov a študentov, ktorí sa na workshope naučia, ako si vypracovať rešerš. Kompletný program univerzitných knižníc nájdete cez odkazy.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password