Slovenské knižnice chcú byť miestom overených informácií

Počas Týždňa slovenských knižníc pripravuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre viaceré podujatia.