Recenzia knihy: Chatrč

Kanadský spisovateľ Wiliam Paul Young je známy dielami, ktoré sa zamýšľajú nad podstatou ľudskej existencie či nájdení zmyslu života. Vo svojich knihách sa často venuje zobrazeniu Boha, ktorého sa snaží čitateľom predostrieť v nezvyčajnej podobe. Výnimkou nie je ani kniha Chatrč.

The shack alebo po slovensky Chatrč z roku 2016 je príbeh o tragickej udalosti, ktorá postihla dovtedy idylickú a šťastnú rodinu. V priebehu jedného dňa sa celý ich život obrátil naruby.

Wiliam Paul Young sa však v tomto prípade zaoberá okrem spomínanej tragédie a bolesti, ktorú musela mladá rodina prežiť, keď prišla o svoju najmladšiu dcéru, aj otázkou odpustenia a nájdenia odpovedí na životné otázky.

Jeden nepozorný okamih stačil na to, aby sa rodinná dovolenka zmenila na nočnú moru. Hlavní hrdinovia Mack a Nan si prejdú peklom, ktoré je ostrou skúškou pevnosti ich vzťahu, dôvery a nádeje. Nan ako hlboko veriaca žena a matka sa snaží udržať svoju rodinu pokope, avšak Mack sa ani po niekoľkých rokoch nedokáže vyrovnať s vnútornou bolesťou, výčitkami a obrovským hnevom na Boha.

Obrat sa začína v deň, keď si otec rodiny nájde v schránke nepodpísaný list, ktorý ho pozýva do starej chatrče. Presne na miesto, kde prišiel o svoju milovanú Missy, kde bola brutálne zavraždená. Mack sa aj napriek obavám rozhodne pozvanie prijať a v očakávaní, že v chatrči narazí na vraha svojej milovanej dcérky, sa vydá na miesto, ktoré je centrom jeho bolesti. Namiesto pomsty, ktorú Mack zamýšľal však v Chatrči nájde niečo, o čom sa mu ani nesnívalo. Nečaká ho tam vrah.

Stretáva sa tam s Bohom, ktorý je opísaný prostredníctvom troch hostiteľov predstavujúcich Svätú trojicu.

Počas niekoľkých dní v Chatrči sa Mack dostáva do priamej konfrontácie so svojím vnútrom, so svojou bolesťou a svojím hnevom. Postupne sa učí chápať, že aj životná tragédia môže v konečnom dôsledku posilniť človeka a byť prostriedkom na zmenu v myslení, cítení a prežívaní.

Príbeh je postavený na silných emóciách. Či už ide o Mackové obrovské zúfalstvo, alebo opis situácie, kde je zobrazená tendencia väčšiny ľudí súdiť. Do silných citových zážitkov môžeme zaradiť aj záver, ktorý patrí odpusteniu prinášajúcemu duševný pokoj.

Hlavnou témou 200 stranového bestselleru preloženého do tridsiatich piatich rôznych jazykov, je teda stretnutie s Bohom, ktorý je opísaný úplne iným spôsobom, ako by sa dalo očakávať. Chatrč je príbeh, kde si každý čitateľ, či už veriaci alebo ateista, nájde niečo, čo ho môže poučiť, posilniť alebo mu poskytnúť iný pohľad na život. Podobne ako tomu bolo v prípade hlavných postáv, ktoré hľadajú odpoveď na otázku „prečo?“, no napokon nájdu oveľa viac ako len to.

Kniha bola v roku 2017 sfilmovaná a hlavné postavy si zahrali herci ako Octavia Spencer, Sam Worthington či Tim McGraw.

Zdroj fotografií: pinterest.com

Kristína Fáberová

Televízia Nitrička

Forgot Password