UKF pripravila pre milovníkov vedy Fyzikálny adventný kalendár

Milovníci prírodných vied môžu stráviť celé adventné obdobie fyzikálnymi pokusmi.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Sériu experimentov pripravila Katedra fyziky na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie. V rámci projektu Fyzikálny adventný kalendár bude každý deň od 1. do 24. decembra zverejnené na youtubovom kanáli katedry video s experimentom, ktorý je pripravený tak, aby si ho mohol každý vyskúšať aj doma.

„Kalendár ponúkne viaceré typy pokusov. Sú medzi nimi také, ktoré sa dajú spraviť s pomôckami nachádzajúcimi sa v každej domácnosti. Kategória nedokončené videá zasa ponúkne experimenty, ktoré si každý bude musieť dokončiť doma alebo v škole, aby zistil, ako sa pokus vlastne skončí,“ vysvetlila Ľubomíra Valovičová z UKF.

V kategórii Fyzikálne súťaženie sú pokusy, ktoré sa dajú využiť ako súťaž medzi členmi rodiny alebo kamarátmi v škole.

Fyzikálne darčeky ponúknu návody na výrobu fyzikálnej hračky, ktorá môže niekoho potešiť pod stromčekom. „Wau experimenty sú zasa pokusy, z ktorých ‚zamrazí‘. Na videách ponúkneme tiež kategórie Fyzikálne súťaženie a Školské experimentovanie. Pokusy sa striedajú a sú zostavené tak, aby sa vďaka nim ukázala krása vedy. Ide o zaujímavé prepojenie poznatkov z fyziky a chuti objavovať,“ doplnili organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password