Týždeň bezpečnosti na železnici: Pricestujte na želané miesto bez ujmy

Celoslovenská policajná akcia je zameraná na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Stret chodca alebo osobného vozidla s vlakom spravidla nekončí happyendom. Napriek tomu sa ľudia často a opakovane na koľajniciach svojím ľahkovážnym správaním a neopatrnosťou vystavujú nebezpečenstvu. Akoby zabúdali, že 90-tonový obor ťahajúci niekoľko naložených vagónov nezastaví lusknutím prsta.

V snahe zamedziť vážnym dopravným nehodám na železniciach policajti každoročne usporadúvajú akciu s názvom Týždeň bezpečnosti na železnici.

„Pod drobnohľadom polície sú od pondelka všetky železničné priecestia v našom kraji,“ informuje Polícia SR. Preventívna akcia prebieha do 14. septembra: „Medzi cestujúcich zamierili aj naši preventisti s letáčikom upozorňujúcim na opatrnosť a rešpektovanie pravidiel.“

Sieť slovenských železníc je dlhá približne 3 600 kilometrov. Väčšina sa nachádza v obývaných oblastiach.

Brzdná dráha rozbehnutého vlaku závisí od jeho rýchlosti aj hmotnosti, v každom prípade sa počíta v stovkách metrov. Najrýchlejšie vlaky zastavujú aj na vzdialenosť 1 000 – 1 200 metrov. Pri výpočte brzdnej dráhy však treba zohľadniť aj reakčný čas strojvedúceho. Rýchlosť prichádzajúceho vlaku navyše nie je jednoducho odhadnúť, čo sa môže stať osudným tým, ktorí cez koľajnice napriek zákazu prechádzajú. Častými príčinami nehôd je práve neoprávnený pohyb v blízkosti trate, nerešpektovanie výstražných znamení, ale aj neopatrnosť pri samotnom cestovaní. Medzi zranených preto neraz patria nielen vodiči prechádzajúci cez železničné priecestia, ale i deti a mládež.

V blízkosti trate aj vo vlaku sa správajte opatrne!

V rámci bezpečnosti nikdy neprechádzajte cez koľajnice na voľnom priestranstve alebo železničnej stanici. Na tento účel sú zriadené železničné priechody, priecestia a podchody. Zároveň vždy rešpektuje svetelnú signalizáciu a spustené závory a za žiadnych okolnosti nevystupujte z idúceho vlaku ani nenastupujte do rozbiehajúceho sa vozňa. Nevykláňajte sa z okien a ani nič z vlaku nevyhadzujte. Pamätajte tiež, že záchranná brzda slúži iba v prípade skutočného nebezpečenstva.

Poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti v blízkosti trate a vo vlaku je naozaj dôležité. Len tak sa cestujúci dostanú na želané miesto bez ujmy a včas.

Foto: Polícia SR – Nitriansky kraj

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password