Traja králi: Kto boli tajomní muži z východu?

Cirkevný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov si kresťania pripomínajú 6. januára ako na Slovensku, tak i v zahraničí.

Keď sa za čias kráľa Herodesa v Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. V evanjeliu podľa Matúša je jediné evanjelium, v ktorom sa záhadní muži objavujú. Matúš však nikde nespomína, že tieto postavy boli kráľmi a dokonca neuvádza ani ich presný počet.

Nevieme teda s určitosťou povedať, či králi boli naozaj traja.

Ilustračný obrázok: pixabay.com

Na historických maľbách sú vyobrazení dvaja, na iných aj ôsmi králi. Číslo tri je s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom tradície a odvodzuje sa od troch darov, ktoré priniesli novorodeniatku – zlato, kadidlo a myrhu. Sväté písmo spomína, že mudrci pochádzali z východu, no Biblia neuvádza presné miesto.

Traduje sa, že králi pochádzali z Perzie (dnešného Iránu). 

„V pôvodnej verzii Biblie sa skôr ako o kráľoch hovorilo o mníchoch no na maľbách sa často zobrazujú v orientálnych odevoch. Boli to však nesmierne vzdelaní muži, ktorí sa zaoberali prírodnými vedami, predovšetkým skúmaním hviezdnej oblohy,“ konštatuje etnologička, Katarína Nádaská.

Zdroj: pinterest.com

„V evanjeliu sa taktiež nepíše nič o menách troch kráľov. Gašpar, Melichar a Baltazár – tieto mená dostali až v 6. storočí a ľudia im postupne začali pripisovať rôzne vlastnosti, uvádza Nádaská.

Na maľbách sú často vyobrazovaní s odlišnými farbami pleti a v rôznom veku, čo má predstavovať tri známe svetadiely Áziu, Afriku a Európu. Gašpar oblečený ako černošský kráľ zosobňoval mladosť a čiernu Afriku, Melichar predstavoval starca a Európu a Baltazár znázorňoval dospelého muža a Áziu.

Ilustračný obrázok: pinterest.com

Iniciálky ich latinských mien sa tradične píšu na zárubne dverí kriedou – Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

Kde sa skončila púť Troch kráľov? Dnes by mali ich pozostatky odpočívať v Nemecku – v gotickej katedrále v Kolíne nad Rýnom. Tento relikviár je dar od cisára Fridricha Barbarossu, ktorý pozostatky získal v Miláne v roku 1164. Tam sa vraj dostali v 5. storočí z Konštantínopolu. Preto sa nad katedrálou v Kolíne nad Rýnom týči miesto kríža hviezda, ktorú mali Traja králi na svojej ceste do Betlehema nasledovať.

Televízia Nitrička

Forgot Password