Toto je top 10 slovenských priezvisk. Našli ste medzi nimi to svoje?

V závere roka prinášame zaujímavú štatistiku slovenských priezvisk. Trúfate si tipnúť, ktoré rebríčku kraľuje?

Zrejme sa nemusíme pýtať, či poznáte nejakého Horvátha, Kováča alebo pani Vargovú. Takéto priezviská poľahky nájdeme aj medzi známymi osobnosťami. Nie je preto vôbec zvláštne, že práve tie kraľujú rebríčku najčastejších priezvisk na Slovensku. Chcete vedieť, ktoré sa dostali do top desiatky? Pozrite si štatistiku, ktorú začiatkom decembra prinieslo Ministerstvo vnútra SR.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Našli ste medzi nimi aj to svoje?

Ak áno, možno vás zaujíma, odkiaľ vaše priezvisko pochádza. Pôvod tých najrozšírenejších objasnila jazykovedkyňa z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Iveta Valentová.

Mnohé priezviská majú pôvod u našich južných susedov.

Sú to tzv. etnické priezviská. Horvát v maďarčine znamená Chorvát a priezvisko Tóth sa podľa Valentovej utvorilo zo slova Tót, ktorým pôvodne starí Maďari označovali nielen Slovákov, ale aj ostatných príslušníkov nemaďarských národností Uhorska. Nagy (alebo adaptované Naď) sa zase utvorilo z maďarského prídavného mena nagy vo význame veľký alebo starší, starý a Balogh pochádza z rovnakého maďarského slova s významom ľavák. „Veľká skupina priezvisk vznikala z pomenovaní zamestnania, povolania a pracovných činností, tak je to aj v prípade priezviska Kováč. Podobne Molnár znamená v maďarčine mlynár, Varga garbiar a Szabó zas krajčír,“ vysvetlila Valentová.

Dvojmenná pomenovacia sústava s dedičným prímenom bola kodifikovaná v druhej polovici 18. storočia.

V našich priezviskách možno okrem iného nájsť stopy starších byzantsko-rímskych vzťahov, valašskej kolonizácie, nemeckého osídľovania alebo aj ukrajinského či rusínskeho etnika. Zo začiatku k menu osoby pridávalo označenie spoločenského zaradenia či rodovej príslušnosti. „Naše priezviská odrážajú zložité spoločenské a kultúrne dejiny mnohonárodnostného uhorského štátu. Ovplyvnilo ich aj používanie latinčiny, češtiny, nemčiny a maďarčiny pri formovaní predspisovných útvarov slovenčiny,“ doplnila jazykovedkyňa.

Nielen priezviská, aj krstné mená majú svoj rebríček

Nejde o štatistiku najpoužívanejších mien pre deti, ale o celkový náhľad do spoločnosti. Kým medzi novopečenými rodičmi jednoznačne bodujú Ema a Jakub, v celej populácii je situácia mierne odlišná. Najčastejšími slovenskými menami rozhodne nie sú ani Sofia a Samuel´.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password