Tajomné miesta: Val obrov

Necelú hodinu od Nitry sa nachádza miesto, ktoré má neznámy pôvod a je vraj staršie ako pyramídy.

60 kilometrov dlhá tajomná stavba sa tiahne naprieč Slovenskom, no vie o nej len málo ľudí. Niektorí ho volajú tiež Spečený val či Slovenský čínsky múr. Prívlastok „čínsky múr“ dostal pre jeho dĺžku. Tiahne sa od vrchu Sitno, cez Štiavnické vrchy, Pečenice, Dudince a Dolné Semerovce, až po rieku Ipeľ. Na čo stavba pôvodne slúžila? Kde sa tu vzala? Prečo nesie názov Val obrov?

Okolo prírodného úkazu je stále mnoho nezodpovedaných otázok.

Zdroj: napalete.sk

Podľa legiend ho postavili obri, niektorí ho dokonca pripisujú mimozemskej civilizácii, no najpravdepodobnejšia je však možnosť, že ho postavili Rimania. Do dnes sa presne nevie, kto val postavil a za akým účelom. Podľa miestnej ľudovej povesti val postavili čerti, aby oddelili peklo od zeme. Ľudia povere verili hlavne preto, že bol celý obhorený. Z toho vznikol aj názov – Spečený val. Neskôr sa však zistilo, že išlo iba o klasické vyhorenie a nie o čertovské triky.

Momentálne je val značne rozpadnutý a vplyvom rôznych okolností – poľnohospodárskej činnosti, lesnej ťažby či budovania ciest, sa neustále zmenšuje.

Zdroj: vypadni.sk

Val sa tiahne od severu na juh, takže logicky tak obraňoval územie smerom na západ, alebo východ od neho. Vzhľadom na ráz krajiny možno povedať, že val kopíruje tok rieky Hron, no ďalšie pozostatky možno nájsť aj východnejšie od tohto miesta. V časoch svojho vzniku bol na niektorých úsekoch široký až 16 metrov a na výšku mal až 8 metrov. Bol postavený zo zeminy a kamenia a spevňovali ho drevené trámy.

Výstavba valu bola zrejme veľmi dobre zorganizovaná, nakoľko sa v ňom nachádzajú miesta s obrovskými kameňmi.

Zdroj: potulky.eu

S veľkými kamennými blokmi musela manipulovať početná skupina ľudí, keďže moderná pomocná technika ešte neexistovala. Nachádzajú sa tu zaujímavé úkazy, ako studňa vysekaná do skaly či pozostatky mostov. Naznačujú, že v blízkosti valov žili ľudia v osadách a zaujímavosťou sú aj tunely, ktoré sú vysekané do skál. Tie sa používali ako tajné chodby.

Možný vznik tohto valu sa datuje do obdobia Veľkej Moravy, do 9. až 10. storočie, no hovorí sa aj o 4. alebo 6. storočí pred naším letopočtom.

V blízkosti sa našli aj rôzne kamenné predmety či sekery, ktoré boli vyrobené okolo roku 5000 pred naším letopočtom. Z toho vyplýva, že existuje možnosť, že základy Valu môžu byť ešte staršie, ako egyptské pyramídy.

Televízia Nitrička

Forgot Password