Tajomné miesta: Turecká brána

Turecká brána bola určitý čas súčasťou Nitry. Viete kde sa nachádzala?

12. októbra 1663 obsadili Turci Nitru pod vedením bašu, Gházi Husseina. Bránu postavili Turci na počesť dobytia mesta v rovnakom roku. Obyvatelia Nitry ju však vnímali ako potupu a tiež, že špatila dlhú krásnu ulicu. Bola to vraj veľmi škaredá a tmavá stavba, a preto ju v roku 1858 zbúrali. „V roku 1858 dáva mesto zbúrať tureckú bránu, ktorá bola vybudovaná v čase okupácie mesta tureckými vojskami. Tento počin otvoril urbanistickú štruktúru mesta južným smerom, čím vznikla hlavná os rozvoja mesta, ktorou je dnešná Štefánikova trieda,“ píše sa v Pamiatkovej zóne Nitry.

Hrad mal v čase tureckej invázie vnútornú aj vonkajšiu časť oddelenú od seba jarkom a palisádami.

V čase tejto invázie bola údajne postavená aj tzv. Turecká brána v lokalite vyústenia vtedajšej hlavnej ulice do priestoru pred brodom cez Nitru. V súčasnosti je to križovatka Štúrovej a Štefánikovej triedy. Po príchode vojska vedeného generálom de Souchesom, Turci podpálili Horné aj Dolné mesto a utiahli sa na hrad. „Po obliehaní vyjednali Turci odchod. Z mesta zostali iba ruiny a hrad bol značne poškodený,“ informuje Krajský pamiatkový ústav Nitra.

Zdroj: KPSN

Poznáte povesť o zrade na Nitrianskom hrade od Jána Domastu? V knihe Povesti o slovenských hradoch sa píše o živote počas tureckých vpádov.

U biskupa Selepčéniho-Slepčianskeho bolo veselo, pretože sa jeho neter Martička išla vydávať. Jej nastávajúcim mal byť zeman Nitraj. Radosť zo svadby však prekazila správa o blížiacich sa tureckých vojskách, ktoré mohli napadnúť nielen Nitriansky hrad, ale aj Hlohovec a Topoľčiansky hrad. Biskup musel ísť do Viedne a vzal neter so sebou. Keď nasadala do koča, Nitraj jej daroval tri poštové holuby. Symbolizovali ich lásku a každý týždeň mala vypustiť jedného holuba.

Nitraj ostal na hrade, aby ho bránil pred Turkami, no spomenul si na príhodu so starou Cigánkou. Tá mu predpovedala, že bude pánom najslávnejšieho a najstaršieho hradu.

Zdroj: KPSN

Martička vypustila holubov zo Šintavy, Trnavy a Červeného kameňa, priniesli odkaz k Nitrajovi s vyznaním lásky. Mladý zeman jej však neodpovedal, pretože mal plné ruky práce s Turkami. Novozámocký baša Gházi Hussein chcel dať Nitre slobodu, ak sa vzdajú. Na nádvorie hradu sa dostal turecký vyzvedač a Nitrajovi predostrel ponuku od bašu. Chcel ho urobiť pánom hradu.

O polnoci sa otvorila hradná brána a dnu prenikli nepriatelia. Na druhé ráno viala na kostolnej veži turecká zástava a celá nitrianska hradná stráž bola zatvorená v pivniciach.

Zdroj: KPSN

„Bolo potrebné vyriešiť, čo spravia s cisárskymi a uhorskými vojakmi. Nitraj dal takmer všetkých sultánovi, nechal si zopár chlapov, aby mu mohli ťahať vodu. Vybral si jedného chlapa a chudobného zemana Poruba, ktorý sa niekedy uchádzal o ruku Martičky. Obaja boli uväznení na Vazulovej veži a správa o zrade Nitraja sa dostala k Martičke. Posol povedal, že sa každý deň preváža po Dolnom meste ako spoluveliteľ bašu,“ píše sa v knihe.

Nitraj bol veliteľom hradu 6 mesiacov a jeden večer priniesli na hrad množstvo vína, ktorým sa posilnila aj turecká stráž. Boli opití a zaspali, čo využili Poruba so spoluväzňom.

Vyzliekli stráž z tureckých šiat a sami si ich obliekli. Nitraj sa v tom čase nachádzal mimo hradu, no dostal správu o príchode cisárskeho vojska do Nitry a ponáhľal sa späť. Cisárske vojsko malo mnoho zbraní a delostrelcov. Z Nitry utiekol baša a Turci podpaľovali Dolné i Horné mesto. V bitke padlo približne 400 Turkov, no Nitraj medzi nimi nebol. Zradcu našli po troch dňoch utopeného v hradnej studni.

Televízia Nitrička

Forgot Password