Tajomné miesta: Pevnostný systém Komárna

Vplyvom vojen, ktoré viedol Napoleon Bonaparte, sa začala posledná časť výstavby pevnostného systému mesta Komárno.

Hlavné vojnové udalosti v rokoch 1800–1805 vedú k zabezpečeniu strategického postavenia proti Napoleonovi opäť na Komárno. V týchto rokoch sa buduje z tehál aj severné krídlo Novej pevnosti, ktoré bolo postavené zo zeminy.

V roku 1807 navštívil Komárno aj cisár František I. a sa začala sa aj rozsiahla projekčná činnosť.

Plány pevnostného systému, ktorý pôvodne slúžil pre 200 000 vojsko, sa po finálnu realizáciu viackrát pozmenili. Prvý návrh pochádza z roku 1810, no nemohol sa realizovať, lebo bol finančne nákladný. Prvým impulzom však inšpiroval ďalších tvorcov a svojou koncepciou ovplyvnil vznik novodobého pevnostného systému Komárna.

Zdroj: pevnost.komarno.eu

Za termín dokončenia výstavby všetkých objektov pevnostného súboru sa považuje rok 1877. Mapa z roku 1876 „Plan der Befestigungen von Comorn“ predstavuje konečný stav dobudovaného pevnostného komplexu. „Na Igmándskej pevnosti ako poslednom objekte, sa ešte rok pracovalo na ukončení,“ píše sa na stránke o komárňanskej pevnosti.

V súčasnosti je koncepcia stavby zachovaná, má relatívne dobrý stavebno-technický stav a výhodnú geografickú polohu.

Zdroj: pevnost.komarno.eu

V obnovenom bastióne sa nachádza muzeálna expozícia, reštaurácia či ďalšie zariadenia, ktoré slúžia turistickému ruchu. „Rekonštrukcia a využitie objektu pre kultúrno – spoločenské ciele boli ocenené plaketou „Europa Nostra“,“ informuje stránka pevnost.komarno.eu.

Televízia Nitrička

Forgot Password