Tajomné miesta: Morový stĺp

Morové stĺpy sú akýsi kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami, ktoré trápili Nitranov aj v minulosti. Nevyhli sa ani epidémii moru v 18. storočí.

Mor pustošil Nitru v roku 1710 a pripravil o život do 400 obyvateľov. O generáciu neskôr zúrila v Nitre ďalšia, ešte ničivejšia morová epidémia. Nákazu do mesta priniesli v roku 1739 chorí a ranení vojaci z tureckej vojny, ktorých vrchnosť nútene ubytovala do meštianskych domácností na zotavenie. Neskôr sa ukázalo, že práve v týchto domoch ochoreli a zväčša aj pomreli všetci domáci.

Po vypuknutí epidémie dala Nitrianska župa 28. mája 1739 uzavrieť Dolné i Horné mesto karanténou. Trvala až do 21. februára 1740.

Zdroj: nitra.eu

V tomto období zomrelo v Dolnom meste do tisíc ľudí a vyľudnili sa celé ulice. Mor bol najsilnejší v teplom období od mája do septembra – mesačne zomieralo 160 až 190 ľudí. Pochovávali ich na morovom cintoríne za Tureckou bránou. Po skončení hrozného moru, na ktorý zomrel každý štvrtý Nitran, obyvatelia na znak vďačnosti vztýčili na námestí pamätný stĺp  so sochou Panny Márie a zaviazali sa i za budúce generácie dodržiavať každoročne jednodenný votívny pôst pred sviatkom sv. Svorada a Benedikta, ktorý je 17. júla.

Odvtedy sa v Nitre nevyskytla epidémia takýchto rozmerov. „V roku 1772 síce bola v Nitre týfusová a vzápätí kiahňová epidémia, ale úmrtnosť dosiahla iba dvadsatinu predošlých morových obetí,“ píše sa v knihe Dejiny Nitry.

Zdroj: nitrafoto.estranky.cz

Na pamiatku týchto najväčších pohrôm a možno aj z vďaky za ich skončenie, dali obyvatelia mesta postaviť niekoľko pamätníkov.

Ukončenie morovej epidémie pripomína aj impozantné barokové mariánske súsošie (Mária Immaculata), ktoré v roku 1750 nechal biskup Imrich Esterházi umiestniť blízko vstupnej brány do Nitrianskeho hradu. Autorom bol rakúsky sochár Martin Vögerle. „Súsošie je zhotovené z viacerých typov kameňa, pôvodne bolo polychromované a zlátené. Vo vnútornej strane volút sa nachádzajú sediace figúry anjelov. Plochy medzi volútami vypĺňajú reliéfy, predstavujúce časť mariánskeho cyklu (Navštívenie, Zvestovanie, Zasnúbenie, Nanebovzatie). Pod reliéfom Nanebovzatia je situovaná kartuša s erbom biskupa Eszterházyho. Na rímse sa nachádzajú štyri hlavné plastiky – sochy uhorských kráľov a svätcov: sv. Štefan, sv. Ladislav, sv. Imrich a pražský biskup sv. Vojtech. Na hlavici je situovaná socha Panny Márie Immaculaty,“ píše sa na stránke nitra.eu.

foto: NH

Počuli ste už slovo trogár? Okrem samotného označenia obyvateľa Nitry má viacero významov.

V nitrianskom žargóne sa napríklad využívalo na označenie mestského frajera alebo šibala. Často sa používalo aj pejoratívne, vo význame lapaj či darebák. Trogár je však i pripomienkou strašnej morovej nákazy. „Keď som pred rokmi začala robiť sprievodkyňu, nikto mi nevedel odpovedať na otázku, ako vzniklo toto pomenovanie. V skutočnosti siaha naozaj až do našej hlbokej minulosti. V čase, keď ľudí v Nitre zabíjal mor, bolo potrebné to obrovské množstvo mŕtvych tiel odvážať. Robilo sa na to drevených kárach, na tragačoch, a ľudí, ktorí túto činnosť vykonávali, začali volať Trogári. Takže prezývka, ktorou dodnes prezývajú Nitranov, je stará niekoľko storočí a súvisí s tragickými udalosťami, ktoré mesto postihli,“ uviedla Mária Danková, ktorá je dlhoročnou sprievodkyňou po meste.

Zdroj: pixabay.com (Typické oblečenie morového doktora)

Televízia Nitrička

Forgot Password