Tajomné miesta: Hrobka Esterházyovcov

Zachovalá, no nedostatočne docenená vzácna pamiatka, hrobka Esterházyovcov, sa nachádza v katolíckej časti miestneho cintorína v Želiezovciach.

Hrobka je pýchou Želiezoviec a patrí do kultúrneho bohatstva mesta. Mauzóleum bolo postavené okolo roku 1790 a veľkosťou i symetriou dominuje katolíckemu cintorínu. Obsahuje dvanásť hrobiek, avšak jedna ostane navždy prázdna. Neogotickú kaplnku dal postaviť gróf Ján Karol Esterházy de Galantha, ktorý v nej však pochovaný nie je a jeho pozostatky sú uložené v rodnej Galante.

Do Želiezoviec, ktoré gróf miloval, sa vrátilo iba jeho srdce.

Zdroj: Miroslav Lisinovič (fb)

Esterházy to uviedol vo svojom testamente, nakoľko mu obec prirástla k srdcu. Jeho srdce je uložené vedľa jeho manželky Roziny. Jedenásť hrobiek jednej z najvýznamnejších grófskych rodín je osadených tabuľami z červeného mramoru. „Jediný prázdny priestor bol pripravený pre Ernestínu Esterházy, manželku želiezovského grófa Kuna Coudenhove. Grófka pred smrťou emigrovala do zahraničia a tam ostala i pochovaná,“ informujú historické pramene Želiezoviec.

Prvý pochovaný člen grófskej rodiny bol do hrobky uložený v ro­ku 1814.

Zdroj: travelguide.sk

Najznámej­šou pochovanou osobou je dcéra spomínaných rodičov, Karolína, ktorej osobným učiteľom hudby bol svetoznámy hudob­ný skladateľ, Franz Schubert. Strávil tu niekoľko mesiacov v službách rodiny a vrátil sa sem aj po šiestich rokoch, teda v roku 1824. Podľa dostupných informácií tu prežil síce krátke obdobie (máj – december), no z hľadiska jeho tvorby veľmi významné a inšpiratívne. Je viac, ako pravdepodobné, že jeho skladba s názvom Fantázia F-moll bola ovplyvnená tajnou túžbou po mladej kontese Karolíne.

Posledný pochovaný, gróf Kuno Coudenhove, je ulo­žený vo východnej časti hrobky.

„Jeho manželka, Ernestína, bola po pohnutých vojnových dobách napriek svojmu závetu pochovaná v Rakúsku,“ dopĺňa stránka mesta. A tak je­diné prázdne miesto sa v 60. rokoch zamurovalo.

Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk

Ďalšou osobnosťou, ktorá svojim pobytom spestrila život rodiny Esterházyovcov, bol viedenský cukrár Franz Sacher. Stal sa stal svetoznámym najmä svojou tortovou špecialitou. Historické dokumenty potvrdzujú, že  v rokoch 1842 – 1843 pôsobil ako hlavný kuchár grófskej rodiny a jeho syn Eduard, neskorší zakladateľ prestížnej hotelovej siete, sa tu narodil vo februári 1843.

Historicky vzácna kaplnka sa po rokoch dočkala opravy a láka turistov spoznávaním životných príbehov známej grófskej rodiny.

Televízia Nitrička

Forgot Password