Študentky UKF učia žiakov v čase pandémie

Od prvej polovice marca zatvorili školy svoje brány. Ocitli sme sa v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Z rodičov sa stávajú učitelia, pedagógovia sa menia na didaktikov a radcov s novými IT schopnosťami.

foto: Lubo Balko

Učitelia a učiteľky musia zmeniť zaužívaný systém vyučovania, v ktorom funguje naše školstvo od dôb Márie Terézie, konkrétne od 22. augusta 1777.

V školskom systéme dostali do rúk Čierneho Petra prváčikovia základných škôl, ako aj žiaci a žiačky s vývinovými poruchami učenia.

Svoj systém výučby museli zmeniť aj na vysokých školách. „Naďalej chceme byť so študentkami špeciálnej pedagogiky, s vedením Katedry pedagogiky PF a s vedením Pedagogickej fakulty UKF aktívnymi aktérmi vo vzdelávaní, preto okrem online dištančného vzdelávania našich študentov a študentiek vznikla podporná edukačná skupina na sociálnej sieti Facebook,“ informuje Svetlana Síthová z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre.

Cieľom tejto skupiny je prinášať rôznorodé špeciálno-pedagogické aktivity, prístupy a hry pre deti s vývinovými poruchami učenia a prváčikov a prváčky na ZŠ.

Každý pracovný deň študentky 2. a 3. ročníka špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia pridávajú 2 úlohy zamerané na fixáciu tvaru písmen, číslic a oblastí nevyhnutných na ďalšiu efektívnu edukáciu.

Skupina s názvom Študentky špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre učia prváčikov zo ZŠ a žiakov s DYS je aj súčasťou portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom www.ucimenadialku.sk. K aktuálnemu dňu má skupina vyše 750 členov. Aktívnou členkou a supervízorom celého online projektu je pedagogička UKF Svetlana Síthová.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password