SPU získala patent zvyšujúci bezpečnosť spotrebičov

Vynález vedcov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) zaistí väčšiu bezpečnosť v oblasti osvetlenia alebo vykurovacích systémov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita získala hodnotenie od Európskeho patentoveho úradu začiatkom tohto roka. Ide o Metódu a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz. Patentovaná technológia vynálezu Vladimíra. Cvikloviča a spolupôvodcov predstavuje riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče.

Zariadenie vyvíjali na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre na základe katedrového výskumu výpadku fáz v obciach a okrajových častiach miest, kde za špecifických okolností dochádzalo opakovane ku škodám na majetku. Vyvinutý prototyp bol testovali v dvojročnej nepretržitej prevádzke s pozitívnym výstupom.

Vynález predstavuje riešenie, ktoré zahŕňa v sebe viacero možností zvýšenia bezpečnosti napríklad v oblasti osvetlenia či vykurovacích systémov.

“Nízka spotreba energie v režime bez poruchy v dodávke energie spôsobuje minimálnu environmentálnu záťaž. Kontrola stavu s prípadnou notifikáciou je možná aj prostredníctvom pripojenia systému k inteligentnej elektroinštalácii. Ďalšie smerovanie sa sústreďuje na všetky procesy nevyhnutné k výrobe prvej série. Inou dôležitou časťou je optimalizácia štruktúry zariadenia s cieľom zachovať nízku cenu pri vysokej spoľahlivosti v prevádzke, ako aj vyhovieť požiadavkám čo najširšieho kruhu potenciálnych zákazníkov,” povedal autor vynálezu.

Foto: SPU v Nitre

Televízia Nitrička

Forgot Password