Sochy Urmínskych strašidielok zachytávajú príbehy zo života a dejín Mojmíroviec

Expozícia dedinských strašidielok je unikátom. Návštevníkom približuje povery a legendy obce.

zdroj: FB Regionálne múzeum Mojmírovce

Spomienkové rozprávania zo života starších generácií obce Mojmírovce môžu návštevníci miestneho regionálneho múzea spoznať prostredníctvom takzvaných Urmínskych strašidielok. Projekt bol podporený Nitrianskym samosprávnym krajom.

Podľa Regionálneho múzea Mojmírovce strašidielka, teda betónové sochy, vytvorila Emília Brathová na motívy miestnych legiend. Tvoria vonkajšiu expozíciu múzea a zachytávajú dejiny a príbehy Urmína (niekdajší názov obce Mojmírovce).

„Táto malá expozícia v prírode je naším unikátom, pretože takúto expozíciu vlastných dedinských strašidiel nemá žiadna obec. V návštevníkoch parku vzbudzuje veľký záujem o naše poverové rozprávania, zachytené v knihe Violy Haršániovej Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín, ktoré by inak časom upadli do zabudnutia…,“ uvádza múzeum.

V knihe sa prelína hranica poverových rozprávaní s hranicou zážitkových rozprávaní obyvateľov obce Mojmírovce, predstavuje spôsob života bývalých generácií a chápanie viditeľného aj neviditeľného sveta, približuje regionálne múzeum.

Postavy Urmínskych strašidielok návštevníkom parku v krátkosti predstavuje aj informačná tabuľa.

Televízia Nitrička

Forgot Password