So starostlivosťou o záhony pomáhajú aj študenti

Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je neprehliadnuteľný symbol mesta pod Zoborom. Jej okolie zdobia kvetinové záhony.

Sídlo dnešnej SPU patrí k najvýnimočnejším pamiatkovo chráneným architektonickým areálom na Slovenku. Pamiatkový úrad ho v roku 2014 dokonca vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Ráz najcharakteristickejšej a najosobitejšej časti celého areálu dotvárajú rozsiahle kvetinové záhony.

Starostlivosť o hriadky a ich údržba sú súčasťou praktickej výučby budúcich záhradných architektov.

Študenti tretieho ročníka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre tak už dva týždne pred začiatkom semestra trávia pohrúžení do práce. Spolu s pracovníkmi Botanickej záhrady SPU robia protiburinové opatrenia a pred Aulou SPU dosádzajú trvalky. „V rámci predmetu tvorba v sadovníckom kvetinárstve sa v tomto akademickom roku budú učiť projektovať a udržiavať záhony a toto je najlepší spôsob, ako si ,vlastnoručne´ vyskúšať, čo a ako v praxi funguje,“ hovorí Dagmar Hillová z Katedy biotechniky zelene FZKI, ktorá je garantkou a vyučujúcou uvedeného predmetu.

Vysokoškolský komplex SPU v Nitre bol postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského.

Foto: SPU v Nitre

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password