Slovenskí biskupi vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie

Veriaci sa majú postiť od 30. októbra do 18. decembra, teda osem po sebe nasledujúcich piatkov.

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo online. „Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok,“ povedal predseda KBS arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Veriaci sa majú zdržať mäsitých pokrmov a najesť sa dosýta len raz za deň s tým, že môžu ešte dvakrát zjesť menší pokrm.

Biskupi tiež žiadajú vládu o obnovenie verejného slávenia bohoslužieb. „Tak ako v prvej vlne, aj teraz sme udelili všeobecný dišpenz od účasti a vydali pokyn zastaviť verejné slávenia bohoslužieb, keď to vyplynulo z opatrení vlády,“ konštatuje Zvolenský a pripomína, že zároveň požiadali Apoštolskú penitenciáriu o úpravu podmienok odpustkov spojených so sviatkami Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých. „Robíme a budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme napomohli úsiliu zastaviť šírenie vírusu. (…) Veľmi však prosíme a žiadame, aby sa nezabudlo ani na duchovné potreby spoločnosti,“ apelujú biskupi odvolávajúc sa na hlasy veriacich.

Veriaci podľa biskupov žiadajú a potrebujú bohoslužby.

Ako tvrdia, cirkev nemôže dlhodobo fungovať len prostredníctvom obrazoviek. „Núdzovo, na krátky čas, je možné využiť internet alebo médiá, nie je to však prostriedok, ktorý by sa pre náboženský život dal stanoviť ako štandard,“ zopakoval arcibiskup a pripomenul, že cirkev je ochotná prijať prísne opatrenia a preto nalieha, aby bola možnosť účasti na bohoslužbách slovenským veriacich vrátená čo najskôr.

Foto: Unsplash.com

„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst,“ uviedol Zvolenský a vyzval veriacich ku konaniu skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovaniu almužny chudobným.

Biskupi veriacich povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko a intenzívne ju šíriť medzi všetkými kresťanmi.

„Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný,“ vysvetlil arcibiskup a zároveň zdôraznil, že pre kresťanov platí povinnosť nepreviniť sa nielen myšlienkami, slovami a skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, pre koho je to čo i len trochu možné, by podľa neho nemal zanedbávať čo je dobré a spolu s ostatnými vytvoriť kajúce duchovné spoločenstvo. Biskupi tiež odporúčajú k modlitbe za Slovensko pripojiť i modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Foto: ilustračné/unsplash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password