Skúmanie korytnačiek v kraji

Obyvatelia Levíc a blízkeho okolia môžu pomôcť pri mapovaní nepôvodných druhov korytnačiek v Leviciach.

„Potrebujeme informácie o náleze vodných i suchozemských korytnačiek v rôznych častiach mesta alebo v blízkom okolí v tomto kalendárnom roku. Získané údaje nám pomôžu v mapovaní levickej prírody a k jej lepšiemu spoznaniu,“ požiadal verejnosť o pomoc prírodovedec Štefan Čambal.

Sledované údaje by mali obsahovať lokalitu výskytu, dátum a čas nálezu a aspoň približnú veľkosť panciera. „Ideálna je aj fotografia korytnačky a meno autora údaja. Svoje pozorovania, fotografie môžu záujemcovia posielať do konca tohto roka,“ povedal Čambal. Výstupom by mala byť odborná práca pre pripravovaný Zborník Tekovského múzea v Leviciach, ktorý by mal byť vydaný v roku 2022.

Pôvodným domovom korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta) sú rieky a močiare v Spojených štátoch amerických.

Korytnačka sa však aj so svojimi poddruhmi vďaka chovu v ľudských príbytkoch už vyskytuje takmer v celej Európe a zavlečená bola aj do zvyšku celého sveta. Dospelé jedince dosahujú dĺžku tela okolo 30 centimetrov, samčeky sú zvyčajne o niečo menšie. 

„Ich pestrofarebné sfarbenie panciera za mladi a nízka cena z nej rýchlo spravili vari najchovanejšiu vodnú korytnačku. Tento druh je však pri dostatku vhodnej potravy rýchlorastúci a čoskoro prerastie podmienky väčšiny domácností,“ skonštatoval Čambal. Zvyčajne končí v domácom jazierku, ale oveľa častejšie v prírode. „Z nej vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu a negatívne pôsobí aj na celý náš ekosystém. Uloví totiž všetko, od rybky až po malú hydinu. Je natoľko prispôsobivá, že sa v našej prírode už aj rozmnožila,“ uviedol prírodovedec. 

V Leviciach sa podľa slov prírodovedca podarilo zaznamenať aj výskyt iných poddruhov rodu Trachemys, dokonca aj iných rodov (Graptemys, Kinosternon) či suchozemských druhov rodu Testudo.


zdroj foto: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password