Prvý september tradične patrí slovenskej ústave. Oslavuje 28 rokov

V dnešný deň si pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu – Ústavy SR.

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, 16 bolo proti a štyria sa zdržali. Ústavu SR 3. septembra 1992 slávnostne podpísali v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar. Ústava nadobudla účinnosť 1. októbra 1992. Prvý september bol za štátny sviatok vyhlásený o rok neskôr, 20. októbra 1993.

Ústava je najvyšší zákon demokratického štátu.

Ústavné zákony tvoria najvyšší prameň ústavného práva a tým aj základný prameň práva v štáte. Predstavujú normy najvyššej právnej sily. Na zmenu ústavy je potrebné prijatie ústavného zákona, čo si vyžaduje schválenie trojpätinovou väčšinou Národnej rady SR.

Za 28 rokov bola Ústava SR menená 19 krát.

Základný zákon štátu rokmi menil svoju podobu. Aj súčasná vláda avizuje úpravy väčšieho rozsahu. O kvalite aktuálneho znenia ústavy a potrebe i forme zmien sa vedú diskusie. Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského však pre Rádio Slovensko zdôraznil, že ústava má vo všeobecnosti dve úlohy: garantovať základné práva a zabrániť koncentrácii moci v rukách jedného subjektu. Ide tak najmä o princíp deľby moci. Podľa toho ako sa to podarí, možno hovoriť aj o tom, či je ústava dobrá alebo zlá.

Televízia Nitrička

Forgot Password