Prezidentka vymenovala nových profesorov. Pôsobia na UKF i na SPU

Zuzana Čaputová vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov, ktorým odovzdala dekréty 18. januára 2022 v Prezidentskom paláci.

Boli medzi nimi aj dvaja zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan Filozofickej fakulty a zamestnanec Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF, získal titul profesor v odbore história, a doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD., zamestnanec Katedry chémie FPVaI, v odbore anorganická chémia.

Prezidentka vo svojom príhovore spomenula, že pandémia mala negatívny dopad na oblasť vysokého školstva.

Študentom chýbala najmä prax, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných i pracovných vzťahov. „Z doteraz najväčšieho prieskumu svojho druhu na Slovensku, do ktorého sa zapojilo 20.000 vysokoškolských študentov, vyplýva, že z organizačného hľadiska zvládli vysoké školy pandémiu dobre. Tou horšou správou však je, že až 39 percent končiacich študentov si nemyslí, že dosiahlo porovnateľné vedomosti a necítia sa pripravení na obdobie po vysokej škole.“ uviedla prezidentka vo svojom príhovore.

Zdroj: Zuzana Čaputová (facebook)

Prezidentka vymenovala aj profesorov, ktorí pôsobia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vymenovacie dekréty profesorov si prevzali: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA, z Fakulty ekonomiky a manažmentu, vymenovaná v odbore ekonomika a manažment podniku, doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu, v odbore ekonomika a manažment podniku, doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD., z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, v odbore ekonomika a manažment podniku, doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., z Technickej fakulty, vymenovaný v odbore strojárske technológie a materiály.

Prezidentka okrem blahoželaní pripomenula, že svoje menovacie dekréty si preberajú v období, keď prechádza nielen Slovensko, ale aj školstvo veľkou skúškou.

Dvaja novovymenovaní profesori sa inaugurovali na SPU v Nitre v odbore strojárske technológie a materiály, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene a doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., z TUKE so sídlom v Prešove.

Televízia Nitrička

Forgot Password