Poradňa: Na čo si dávať počas prechádzky v prírode pozor

Aj tu podľa zákona platia isté pravidlá.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Stále teplejšie jarné počasie nás isto čoskoro vyláka na častejšie prechádzky a výlety do prírody. Slnečné lúče pomaly prebúdzajú aj jarné kvety. Ak by vás lákalo si nejaké nazbierať, vedzte, že zber podlieha pravidlám zákona. „Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená,“ upozorňuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Dôležité je vedieť v akom stupni ochrany prírody sa vzácne i menej vzácne kvety nachádzajú.

zdroj: pixabay.com

„Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje,“ uvádza § 11 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. Pozor by ste si teda mali dávať v 3. až 5. stupni ochrany, čiže v národných parkoch, prírodných rezerváciách a v iných chránených areáloch. Zber akýchkoľvek kvetov je na týchto územiach zakázaný. „Ochrana prírody rozoznáva druhovú ochranu, to znamená chránené druhy. V podstate podľa zákona je neprípustné ich zbierať alebo ich ničiť akýmkoľvek spôsobom. Potom samozrejme sú rastliny, ktoré sú chránené územne, to znamená tam, kde sú vyhlásené územia na ochranu buď biotopov, alebo aj chránených druhov rastlín,“ vysvetľuje Jaroslav Košťál botanik CHKO Ponitrie.

V 1. a 2. stupni ochrany, čiže na lúkach, v záhradách či lesoch môžete zbierať napríklad kvety medvedieho cesnaku alebo typicky jarnej snežienky.

Snežienka jarná (zdroj: pixabay.com)

Envirorezort však zdôrazňuje, že aj rastliny, ktoré tu nazbierate bez postihov, patria pod všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov. Čo podľa § 4 Zákona o ochrane prírody znamená, že by sme nemali rastliny ani živočíchy a ich biotopy nadmieru ohrozovať, poškodzovať či ničiť. Mohlo by totiž dôjsť k narušeniu ich rozmnožovacích schopností alebo dokonca k zániku populácie.

K vzácnym jarným kvetom, ktoré sa v Nitre a okolí vyskytujú patrí poniklec veľkokvetý či krivec český.

„Vyskytuje sa na Slovensku, len asi v troch lokalitách. Zoborské vrchy alebo Zobor samotný je lokalitou, kde má najpočetnejšie populácie,“ prezradil Jaroslav Košťál. V nitrianskom regióne máme niekoľko lokalít s vyššími stupňami ochrany prírody. Ide o Zobor, resp. zoborskú lesostep, ktorá je v najvyššom 5. stupni a Žibricu či Lupku, ktoré sú v 4. stupni. Podľa Štátnej ochrany prírody SR je tu zakázané zbierať rastliny vrátane ich plodov a rovnako je tu zakázané pohybovať sa mimo vyznačených turistických alebo náučných chodníkov. Na Tribeči, ktorý spadá pod CHKO Ponitrie rastú vzácne a chránené druhy ako peniažtek slovenský, hrdobárka páchnuca, hrachor benátsky, kosatec nízky, hlaváčik jarný či ľalia zlatohlavá.

Poniklec veľkokvetý (zdroj: pixabay.com)

Sankcie za odtrhnutie kvetu v daných lokalitách sú podľa Pavla Eliáša z Katedry environmentalistiky a biológie SPU rôzne: „Záleží od toho, akú časť rastliny odtrhnem, či zničím celú rastlinu alebo len časť, ale sankcie začínajú niekde od 14 – 15 eur“.

Envirezort hovorí, že výška pokuty sa môže vyšplhať až do sumy 3 300 eur.

„Rezort životného prostredia apeluje na všetkých, aby si vážili prírodu okolo seba tak, aby sa z jarných kvetov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj snežienka jarná, mohli tešiť aj ďalší ľudia,“ dodáva ministerstvo. Ak sa už vyberiete na prechádzku do prírody, nezabúdajte ani na ochranu životného prostredia v súvislosti s odpadmi.

Celú reportáž o pravidlách zbierania jarných kvetov si pozrite tu.

Televízia Nitrička

Forgot Password