Netradičné Fašiangy dnes ukončila Popolcová streda

Pri príležitosti začiatku pôstneho obdobia dnes na Popolcovú stredu diecézny biskup Viliam Judák celebruje sv. omšu bez účasti verejnosti z Kostola sv. Gorazda v Nitre.

K Popolcovej alebo i „škaredej“ strede patrí zvyk pochovávania basy – vtipný symbolický pohreb, ktorý naznačuje, že hudba a zabávy na čas stíchnu. Ide o tradíciu, ktorá v súčasnosti stále prežíva. Obyvatelia miest a najmä dedín sa stretávajú v kultúrnych domoch, aby sa pred pôstom rozlúčili s veselým fašiangovým obdobím začínajúcim po Troch kráľoch. „V obyčajovom cykle predstavujú Fašiangy prechodné obdobie medzi zimou a jarou. V ľudovom kalendári je to druhá časť zimy. Bolo to však predovšetkým obdobie muzík, svadieb, zabíjačiek, obchôdzok, ale predovšetkým veselosti. Vytváral sa tak ,svet naopak‘, kedy bolo všetko dovolené, ženy sa preobliekali za mužov, starí za mladých, všetko vážne sa stávalo veselým,“ uvádza Ponitrianske múzeum.

Okrem muziky, plesov či karnevalov k nemu patria aj mnohé tradičné jedlá.

foto ilustračné (pixabay.com)

Ponitrianske múzeum pripomína, že v nich prevládal tuk, mäso, slanina a rôzne druhy vyprážaného pečiva, ako sú šišky, fánky – božie milosti, pampúšiky, či krapne, ktoré plnili úlohu obradového pečiva: „Konzumácia vaječných jedál a vyprážaného pečiva mala zabezpečiť rodine a hospodárstvu želanú prosperitu, ktorej základ a predpoklady sa vytvárali na začiatku jari“.

Tento rok sme však Fašiangy prežívali bez osláv a podobne je to i s Popolcovou stredou, ktorá padla na 17. februára.

Pri príležitosti začiatku pôstneho obdobia dnes na Popolcovú stredu diecézny biskup Viliam Judák celebruje sv. omšu bez účasti verejnosti z Kostola sv. Gorazda v Nitre. „Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou,“ uvádza Biskupstvo Nitra. So začiatkom pôstu súvisí tiež obrad sypania popola na hlavu, ktorý sa praktizoval od 8. storočia.

„Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia,“ vysvetľuje Nitrianska diecéza.

Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie aj ostatní veriaci. Obrad bol v 11. storočí zavedený pre celú Cirkev a nahradilo ho značenie na čelo, ktoré tento rok zmenila pandémia. Diecéza informuje, že kňaz prednesie modlitbu požehnania popola, pokropí popol svätenou vodou bez slov a pre všetkých vysloví formulu „Kajajte sa a verte evanjeliu“, alebo „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“. „Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi hriechmi,“ dopĺňa diecéza.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password