Partnerské mestá Nitry – 2. časť

Prichádzame s pokračovaním predstavovania partnerských miest.

Osijek

Partnerstvo máme od roku 1997. Mesto je 4. najväčším v Chorvátsku, s počtom obyvateľov tesne nad 108 000. Nachádza sa vo východnej časti historickej časti Slavónska a pravom brehu rieky Drávy.

V Osijeku sa nachádza katedrála sv. Petra a Pavlakostol sv. Michala, postavený v barokovom štýle. Milovníci divadla nesmú vynechať návštevu Chorvátskeho národného divadla, pre mladších divákov je k dispozícii Detské divadlo Branka Mihajlevića.

V areáli bývalých kasární nájdeme Štátny archív, ktorý obsahuje vyše 1 500 fondov a vyše 8 000 metrov materiálu. Vyše 140-ročnou históriu sa môže pochváliť Múzeum Slavónie. Sídli v budove bývalej mestskej rady. V stovke zbierok je zaregistrovaných vyše 400 000 predmetov etnografického, historického či prírodovedného charakteru. Mesto organizuje mnohé kultúrne podujatia, spojené najmä s letom. Osijecké kultúrne leto či ako spoluorganizátor hudobný festival Tamburitza. Z mesta pochádzali aj dvaja držitelia Nobelovej ceny – Vladimír Prelog a Lavoslav Ružička.

zdroj a foto: wikipedia.org, nitra.eu

Báčsky Petrovec

Partnerstvo bolo uzatvorené v roku 1998. Mesto Báčsky Petrovec sa nachádza v časti južnej Báčky, na veľmi plodnom území medzi obcami Nový Sad, Vrbas a Báčska Palanka. Územie obce je popretínané sieťou kanálov zavlažovacieho systému Dunaj-Tisa-Dunaj, ktorý je splavný celým svojím tokom. Mesto má vyše 13 400 obyvateľov. Skoro ¾ obyvateľstva tvoria Slováci, ktorí sem začali prichádzať už v polovici 18. storočia. Sídlo v meste má aj Matica slovenská. Nájdeme tu aj jednu z najstarších knižníc na území Srbska, knižnicu Štefana Homolu. Štefan Homola bol mladý kaplán, pôvodom z Veľkej Revúcej, ktorý založil knižnicu na žiadosť vzdelaného petrovského cechmajstra Martina Slavku a so súhlasom farára Jána Stehlu v Báčskom Petrovci.

Delegácie oboch miest navzájom chodia na významné akcie. Naši chodia na Slovenské národné oslavy v Petrovci. Petrovčania zase navštevujú cyrilo-metodské slávnosti v Nitre. Mestá si vymieňajú aj gymnaziálnych študentov, konkrétne nitrianske gymnázium na Párovskej a Gymnázium Jána Kollára v Petrovci.

zdroj: nitra.eu, slovackizavod.org.rs

Spišská Nová Ves

Partnerský vzťah vznikol v roku 1999. Mesto má 36 000 obyvateľov. Rozprestiera sa v Hornádskej kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím.  Najcharakteristickejším znakom pre Spišskú Novú Ves je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie námestia tohto typu v Európe. Dominantou mesta je Rímsko-katolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Jej výška je 87 metrov. V interiéri kostola sa zachoval gotický kríž s dvoma postavami. Ide o dielo majstra Pavla z Levoče. Spišské múzeum je situované v Provinčnom dome. Neďaleko námestia, v radovej zástavbe Levočskej ulice, sa nachádza Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Každoročne sa tu uskutočňujú historické Spišské výstavné trhy. Spišská Nová Ves je často označovaná ako brána do Slovenského raja. 

zdroj a foto: spisskanovaves.eu

Veszprém

Partnerstvo bolo uzavreté len pred 7 rokmi. Mesto má takmer 57 000 obyvateľov. Nachádza sa 15 kilometrov od jazera Balaton. Jednou z dominánt mesta je Požiarna veža. Každú hodinu na veži hrá melódia Antala Csermáka, Verbung. V meste sa nachádza jedna z najstarších univerzít v našom stredoeurópskom regióne, Panónska univerzita.

Typickou pre Veszprém je aj jedinečná zoo s exotickými mačkami či plameniakmi. Nakoľko je v blízkosti mesta jazero Balaton, určite nemôžete vynechať jeho návštevu a osvieže. Medzi partnerskými mestami je silná najmä športová spolupráca, doplnená kultúrnou.

zdroj a foto: nitra.eu, intezet.nori.gov.hu

Gyeongju

Najmladšie partnerstvo má Nitra s týmto historickým juhokórejským mestom. Počet obyvateľov je 264 000. Nachádza sa tu jedno z najstarších svetových observatórií, Cheomseongdae. Gyeongju bolo pred vyše 1 000 rokmi hlavným mestom ríše Silla. Vďaka mnohým budhistickým palácom a sochám je zapísané v dedičstve UNESCO od roku 2000. Ďalším unikátom mesta je celoročne zelený park Tumuli. Spolupráca medzi mestami prebieha ako na kultúrnej, tak aj športovej úrovni.

zdroj: nitra.eu, https://littleholidays.net

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password