OSVIETENSTVO, vek rozumu

„Existujú pravdy, ktoré nie sú pre všetkých ľudí a pre každú dobu.” Na čo asi Voltaire myslel, keď vyslovil tento výrok?

Koncom 17. storočia sa v Európe začali rozvíjať rôzne vedné disciplíny. Teoretické, ale aj praktické, napríklad matematika, chémia, botanika či lekárstvo. Bolo to obdobie, kedy vedci vynašli parný stroj, definovali zákony zemskej príťažlivosti, objavovali nové druhy rastlín a živočíchov,zavádzali prvé vakcíny proti chorobám. Medzi novovzniknuté vedné disciplíny patrí aj hnutie, ktoré výrazne vystupovalo proti nevedomosti a predsudkom. Toto hnutie sa nazýva osvietenstvo.

zdroj: pixabay.com

Osvietenstvo môžeme definovať ako súbor myšlienkových prúdov a politických postojov, ktorých spoločnou črtou bolo odvrátenie sa od viery k rozumu, od cirkevných dogiem k vedeckému poznaniu a v neposlednom rade od fanatizmu k tolerancii. Príchod osvietenstva možno považovať za koniec doby temného stredoveku.

Vedci, spisovatelia, lekári aj obyčajní ľudia, ktorí presadzovali vzdelávanie, si mysleli, že ich vzdelanie osvieti. Práve to bol dôvod, prečo bola táto etapa nazvaná osvietenstvom.

V polovici 18. storočia sa francúzski osvietenci, a to konkrétne J. B. Le Rond d’Alembert, D. Diderot, J. J. Rousseau a F. M. A. Voltaire rozhodli, že svoje vedomosti spíšu do jednej múdrej knihy – Encyklopédie.

zdroj: pixabay.com

Encyklopédia je náučné dielo, ktoré sa jasne a stručne snaží čitateľovi poskytnúť dosiahnuté poznatky z rôznych odborov. Prvú Encyklopédiu vydávali 29 rokov a vyšlo 25-tisíc výtlačkov. Udialo sa to v rokoch 1751 – 1780. Pre Francúzsko malo vydanie encyklopédie aj obrovský finančný význam. Z jej vydávania zarobili Francúzi viac, ako zo svojich kolónií v Ázii.

zdroj: pixabay.com

Osvietenci tvrdili, že človek je tvor inteligentný a môže sa zdokonalovať používaním rozumu.

Už budúci týždeň si v nasledujúcom článku priblížime najvýznamnejších predstaviteľov osvietenstva, termín deizmus a panovníkov, ktorí predstavovali osvietenský absolutizmus.

Televízia Nitrička

Forgot Password