Osvietenský absolutizmus

Jeden z najvýznamenjších predstaviteľov osvietenstva Voltaire povedal: „Mienky jedného múdreho vážia viac než prestíž darebákov a vyhlásenie tisícov idiotov.”

V minulotýždňovom článku sme si zadefinovali základné pojmy, ktoré sa týkajú myšlienkového hnutia nazývaného osvietenstvo. Teraz si priblížime najvýznamnejších predstaviteľov osvietenstva, termín deizmus a panovníkov, ktorí predstavovali osvietenský absolutizmus.

Je za naše životy zodpovedný Boh?
Ľudia, ktorí sa zamýšľali nad touto otázkou, sa nazývali deistami. Podľa nich Boh existuje, vnímali ho ako prapríčinou sveta. Po vzniku sveta však do vývinu ďalej nezasahuje. Život vo svete sa podľa ich teórií vyvíja podľa vlastných zákonov. Pôvodcom tohto učenia je anglický filozof Herbert zo Cherbury.

zdroj: pixabay.com

Kto nepozná Voltaira?
Voltaire, vlastným menom François – Marie Arouet, je významnou postavou v dejinách francúzskej histórie. Volaire bol významný francúzsky spisovateľ, filozof a predstaviteľ osvietenstva. Známe boli jeho uštipačné a vtipné, ale často kruté pamflety. Kvôli nim sa stal tŕňom v oku francúzskej šľachty a dostal sa aj do neslávne známej Bastily. Cirkev a náboženstvo videl ako veľkú prekážku v pokroku. Myšlienku nesmrteľnosti duše považoval za nemožnú. Zastával teóriu, že svet sa má riadiť vedou a nie svojvôľou jedného človeka. Jeho názory boli veľmi populárne v celej Európe.

zdroj: Wikipedia – Voltaire

Osvietenský absolutizmus
Predstavuje formu vlády, ktorá bola typická pre niektoré európske krajiny v 18. storočí. Panovníci predstavujúci osvietenský absolutizmus vytvárali reformy, ktoré mali ich štát ekonomicky pozdvihnúť a zmodernizovať.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi osvietenského absolutizmu boli Fridrich II. v Prusku, Mária Terézia a jej syn Jozef II. v rakúskej monarchii, v Rusku to bola Katarína Veľká.

zdroj: Wikipedia – Mária Terézia

Písať, čítať, počítať
Márii Terézii vďačíme za to, že sme museli chodiť do školy. Písal sa rok 1774, keď Mária zaviedla školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. O uzákonenie povinnej školskej dochádzky sa zaslúžil jej syn Jozef II.

Počas panovania Márie Terézie vznikli rôzne typy škôl – základné, meštiacke, gymnázia, ale aj vysoké školy.

Okrem školskej reformy sa pričinila o ekonomické, vojenské, finančné, náboženské reformy. Zaoberala sa aj otázkou colnej politiky a poľnohospodárstva. Mária Terézia bola energickou ženou s pevnou vôľou. Historici o nej hovoria ako o jednej z najvýznamnejších panovníkov z rodu Habsburgovcov.

Televízia Nitrička

Forgot Password