Október – mesiac Ružencovej Panny Márie

Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko vtedy odvrátilo turecký útok.

Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Spolu s kardinálmi a Božím ľudom sa zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú.

Mesiac október je preto tradične zasvätený modlitbe ruženca, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi.

Tento mesiac môžu veriaci získať úplné odpustky. „Môžu ich získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení,“ informuje Biskupstvo Nitra. „Musia byť splnené aj tradičné podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého,“ dopĺňa nitrianske Biskupstvo.

Ako sa modliť svätý ruženec?

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža, modlitbou Verím v Boha, Modlitbou Pána (Otče náš), trikrát Zdravas Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby piatich desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, desaťkrát Zdravas Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password