Okná kaplnky v Kňazskom seminári sv. Gorazda zdobia nové vitráže

Zhotovené boli technológiou z čias Rímskej ríše vkladaním farebných sklenených doštičiek do olovených rámov.

Autorom grafických návrhov vitráží je akademický maliar Miroslav Cipár. Zhotovili ich v dielni Dariny Szöllösiovej z Nitrianskych Hrnčiaroviec. „Slávnostného požehnania sa toto umelecké dielo dočká v krátkom čase, keď sa bohoslovci vrátia do seminára a usadnú do seminárskych lavíc,“ informovalo Biskupstvo Nitra.

Vitráže vyobrazujú svätcov, ktorí sú spájaní s historickou Nitrou – sv. Gorazda, sv. Cyrila a Metoda, sv. Beňadika a sv. Imricha.

Ich výber súvisí s úlohou samotnej vitráže, ktorá má vyvolať hlbší duchovný podnet ukrytý v jej symbolike prostredníctvom zmyslov. „V kombinácii so sakrálnym priestorom kaplnky vytvárajú ideálny spôsob pre navodenie dokonalej duchovnej atmosféry kaplnky pre formáciu tých, ktorí sa v nej budú stretávať pri individuálnych alebo spoločných modlitbách,“ uviedlo Biskupstvo Nitra.

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre zabezpečuje prípravu, duchovnú formáciu a štúdium pre bohoslovcov Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy. Verejnosť bude môcť krásu vitráží obdivovať počas tradičného Dňa otvorených dverí v najbližšiu sobotu pred Nedeľou Dobrého pastiera, ak to dovolí pandemická situácia.

Foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password